Search
Close this search box.

ARTIKKELI

En 22,20 kilos karp, en jättegös och sex övriga nya finska rekord

22,20 kilon painoinen karppi kalastaja Arto Vihannon sylissä.

Arto Vihanto (på bilden) och Arto Hyttinen fick en karp som vägde 22,20 kilo från Hiidenvesi. Det här är nytt finskt rekord. Foto Arto Vihanto.

Rekordfisknämnden har godkänt åtta nya finska rekord för det senaste året. De nya rekordfiskarna är karp 22,20 kilo, gös 14,7 kilo, asp 8,3 kilo, sarv 1,58 kilo samt tejstefisk 22,1 centimeter och östlig skäggtömmad smörbult 8,8 centimeter. Tunnläppad multe, 0,666 kilo, är en helt ny art på Finlands rekordfisklista. I den nya rekordserien för fisk som släpps tillbaka och som mäts i längd, gick en 50 centimeter lång abborre och en 58 centimeter lång harr in på den finska rekordlistan.

Vid rekordfisknämndens möten i september och februari godkändes åtta nya finska rekordfiskar.

Karpen är den av våra mörtfiskar som växer sig störst. Arten förekommer i Finland, men karpens yngel är för små efter den första sommaren för att kunna överleva den första vinter. Därför härstammar alla karpar som förekommer i våra vatten från utplanteringar. Den nya rekordkarpen på 22,20 kilo som Arto Vihanto och Arto Hyttinen fick med nät från Hiidenvesi i december 2023 var så stor, att de först hade svårt att hitta en plats var de kunde väga den. Slutligen hittades en tillräckligt stor våg vid den lokala veterinärstationen.

Gösen är en populär fisk bland fritidsfiskarna. Under senaste år har man i synnerhet med spöfiskeredskap fått många stora gösar, men ett nytt finskt rekord har låtit vänta på sig. I februari 2023 simmade en 14,7 kilos gös in i ett nät i en sjö i Egentliga Tavastland och den här gösen spräckte det tidigare finska rekordet.

Aspen är liksom karpen en storvuxen mörtfisk och den är också är en rovfisk. Den nya rekordaspen som vägde 8,3 kilo, simmade in i ett nät i sjön Vanaja i februari ifjol.

Sarven liknar mörten, men har klarröda fenor. Sarven trivs i övergödda sjöar och kustvatten. Den nya rekordsarven som vägde 1,58 kilo, fiskades med metspö på Åland i juni ifjol.

Tejstefisken är en mindre känd bottenfisk som påträffas längs kusten från Helsingfors upp till Kaskö. En 22,1 centimeter lång tejstefisk simmade i juli 2023 in i några forskares nät på åländska Föglö.

Den östliga skäggtömmade smörbulten är en främmande art, som första gången påträffades i Finland år 2022. Arten är ursprungligen hemmahörande i Kaspiska havet. I fiskmaratontävlingen i Helsingfors i maj fångades en 8,8 centimeter lång östlig skäggtömmad smörbult, och det tidigare rekordet förbättrades med flera centimeter.

Tunnläppad multe är en helt ny art på rekordfisklistan. Det här en fiskart som sporadiskt påträffas i Finland, den tunnläppade multens naturliga utbredningsområde är Atlanten. Den nya rekordfisken som vägde 0,666 kilo, hade simmat i en yrkesfiskares ryssja i Raumo hösten 2023. Samtidigt blev den tunnläppade multen art nummer 82 på den finländska rekordfisklistan.

Rekord för abborre och harr i längdserien

Ifjol öppnade rekordfisknämnden en helt ny längdserie för fisk som släpps tillbaka efter fångst. Med beslutet ville nämnden förbättra möjligheter att anmäla fisk som frisläpps. Nu har de första finska rekorden noterats i den här serien för abborre (50 centimeter från Suomusjärvi) och harr (58 centimeter från Enontekis). Fiskarna förs in i tabellen tillsammans med viktrekorden, men på en egen rad. I fortsättningen kan man alltså för exempelvis abborren i rekordfiskregistret se både viktrekord samt ett längdrekord.

Längdserien gäller endast för arterna abborre, harr, karp, gös och gädda.

Var noggrann med vägningen och mätningen

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord över 20 år. På listan finns nu 82 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många svårslagna resultat på listan. Förutom de rekordfiskar som godkänns behandlar nämnden årligen anmälningar om många andra stora fiskar, som dock inte lyckas slå rekord eller av andra orsaker kan godkännas.

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk.

I den nya längdserien måste man vara lika noggrann. Fisken mäts i vågrät ställning och måttbandet ska ligga rakt under fisken. Fiskens nos ska ligga vid noll och stjärtfenan fast i måttbandet. I mätningsfotografiet måste hela fisken synas och bilden ska vara tagen uppifrån och fotograferas i riktning från nosen neråt. Noggrannare anvisningar finns på nätsidan. Är man uttryckligen på väg ut på jakt efter en storfisk lönar det sig att bekanta sig med de detaljerade instruktionerna redan på förhand.

Alla uppgifter som anmälts till rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret som finns på nätet på adressen https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskalat/

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla rekordfiskar finns också på adressen https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/ och här även på svenska.

Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:

Informatör Tapio Gustafsson

Centralförbundet för Fiskerihushållning

tel. 044 4931 457

Informatör Jaana Vetikko

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation

tel. 050 525 7806

<>< <>< <><

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Naturhistoriska centralmuseet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Fiskeribiolog Kari Nyberg fungerar som rekordfisknämndens ordförande.