Search
Close this search box.

Siklöja

Siklöjan (Coregonus albula) är en stimfisk som hör till laxfiskarna. Siklöjan är landskapsfisk för Södra Savolax och Norra Savolax. Siklöjan har silverglänsande fjäll som lätt lossnar, ryggen är nästan svart och magen vit. Siklöjans ögon är stora och den har god syn. Siklöjan är släkt med siken och de liknar varandra, men siklöjans underkäke är längre än överkäken, hos siken är det tvärtom. Siklöjan blir vanligtvis 10 – 20 centimeter lång.

Typiska drag för siklöjans livscykel är en kort livslängd, tidig fortplantning samt tillväxthastighet och fortplantningsförmåga som är beroende av beståndstätheten. Siklöjans korta livslängd beror på naturlig dödlighet förorsakad av predatorer samt fiske.

 

Siklöjans fortplantning och tillväxt

Siklöjan blir könsmogen under sitt andra levnadsår. Den är en höstlekande fisk, vars lektid varierar från oktober till november beroende på ställe. Vanligen börjar leken när vattentemperaturen sjunker under sex grader. Siklöjan leker i par så att honan och hanen efter ett förspel som sker i stim nära bottnen, sida vid sida simmar uppåt mot ytan. Honan släpper rommen i klungor på ett tjugotal romkorn åt gången för att befruktas av hanens mjölke. Honan kan leka tillsammans med flera hanar. Den befruktade rommen sjunker till bottnen och kläcks vid islossningen.

När ynglen kläcks är de cirka åtta millimeter långa. Ynglen samlas till en början i stim i grunda strandvatten varifrån de vid ungefär en månads ålder förflyttar sig till djupare områden. I en del vatten finns också siklöjor som leker på vårvintern. Under sin första sommar växer sig siklöjan till
ungefär 8 – 14 centimeters längd, varefter tillväxten avtar. Att tillväxten saktar ner beror på att den största delen av energin från födan går åt till att bilda könsceller. I samma vatten kan det finnas siklöjor som växer i olika takt. I många sjöar lever siklöjan bara 4 – 6 år.

Siklöjefiske

Siklöjan är den ekonomiskt viktigaste fisken i Finlands inlandsvatten. Den snabbväxande siklöjan fångas i medeltal i en ålder på 2 – 3 år. Siklöjan fiskas med nät, not, trål och ryssja. Under lektiden får man värdefull rom från siklöjorna. Fritidsfiskare fiskar främst siklöja med flytnät eller bottennät i juli-augusti. Siklöjan tål kraftigt fiske, men det kraftiga fisket kan påverka beståndsutvecklingen. Siklöjebeståndets täthet reflekteras ofta i andra fiskars bestånd. Siklöjan påverkar tillväxthastigheten och förekomsten av andra pelagiska fiskar så som sik. Ett rikligt siklöjebestånd är en viktig näringskälla för rovfiskar.

Det kommerseilla fiskets siklöjefångster år 2020 var cirka 2 miljoner kilo och fritidsfisket fångster 2,6 miljoner kilo. 

Siklöjans utbredning

Siklöjan förekommer i hela Finland förutom nordligaste Lappland. Siklöjan har troligen kommit till våra inlandsvatten redan för cirka 10 000 år sedan. I Östersjön påträffas siklöjan främst i Bottenviken och i Finska vikens östra del där salthalten är låg. Som många stimfiskar trivs siklöjan bäst i stora och öppna fjärdvatten. Den föredrar rent och klart vatten men klarar sig också i rimligt bruna och näringsrika vattendrag.

Siklöjan som matfisk

Siklöjan hör till våra godaste fiskar. Siklöjan innehåller mycket nyttiga Omega-3-fettsyror. Siklöjans finkorniga rom är särskilt delikat och uppskattad. 

Siklöjan kan stekas, tillredas i ugn eller rökas. Siklöja används också som fyllning i den traditionella finska fiskrätten kalakukko (inbakad i bröd). 

På videon (på finska) visar fiskmästare Kari Nyberg hur man rensar sikläja på tre olika sätt. Man kan också fliea siklöja – även det demonstreras på videon! 

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

Finlands rekordsiklöja kom på nät i Enare träsk år 2021. Den vägde 634 gram! Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida.
Du kan läsa mer om siklöjan i vår siklöjebroschyr.

Fiskesätt lämpade för fiske efter siklöja: nät, not, trål och ryssja