Search
Close this search box.

Sik

Siken (Coregonus lavaretus) är en silverglänsande laxfisk. Siken är landskapsfisk för Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.  

Sikens mun är liten och övre käken är längre än underkäken, i motsats till den närbesläktade siklöjan.  Det finns många former av sik och de har olika livscykel, kroppsbyggnad och näringsvanor. Som grund för artbestämmningen används antalet gälräfständer på gälbågarna. 

Bland sikformerna hittar man allt från sandsik som inte blir större än 1 kilo, till vandringssikar på upp till 7-8 kilo. 

 

 

Sikens fortplantning och tillväxt

Siken leker, som laxfiskar i allmänhet, på hösten och leken inträffar vanligtvis i oktober. Leken sker på på grynnor eller i strömdrag, beroende på sikformen. 

Sikynglen äter i början olika djurplankton det vill säga kräftdjur såsom vattenloppor och tvefotingar. Senare övergår de sikar som har glesare gälräfständer till att äta olika bottendjur, medan de övriga håller sig till plankton livet ut.  

Liksom andra laxfiskar föredrar siken svala, syrerika och rena vatten. 

Sikfiske

Siken är en ekonomiskt mycket viktig art. År 2020 uppgick sikfångsterna till drygt 2,1 miljoner kilo, varav fritidsfiskets andel var nästan 1,6 miljoner kilo. Siken är den näst värdefullaste arten för de kommersiella kustfiskarna. För de kommersiella insjöfiskarna är siken den fjärde värdefullaste arten.   

Siken fiskas på många olika sätt, men sikfiske med nät torde vara det vanligaste. Siken är en mycket försiktig fisk som inte utan vidare simmar in i något fångstredskap. Därför måste till exempel siknäten vara löst telnade och av tunt garn. Kommersiella fiskare fiskar sik med ryssjor. Siken nappar även på både pilk och fluga. På våren är det bland fritidsfiskarna populärt med sikmete.

Sikens utbredning

Siken förekommer i hela landet, både i inlandsvatten och längs kusten. Siken har dessutom utplanterats i sådana sjöar var siken inte funnits tidigare.  

Siken är en god matfisk

Siken är en välsmakande matfisk. Speciellt gott smakar den som gravad eller som kall- eller varmrökt. 

Siken far lätt illa och det är viktigt att vara noggrann vid hantering och förvaring. 

Även sikens rom är en eftertraktad och värdefull delikatess!

Sikmetespö och en sik

Finlands rekordsik fiskades med dragrodd i Nummi-Pusula år 2000. Siken vägde 7,08 kilo. Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida

Fiskesätt lämpade för sikfiske: mete, flugfiske, fiske med nät. I kommersiellt fiske även ryssjor.