Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Skolbarn får bekanta sig med fiske på den Nationella fiskedagen

Salakka on tarttunut onkijan tarjoamaan syöttiin Valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumassa.

Den Nationella fiskedagen firas den 15 maj. Då får barn vid olika evenemang runt om i Finland bekanta sig med fiske som hobby. Vid evenemangen får barnen lära sig känna igen olika fiskarter, smaka på fiskrätter och naturligtvis meta. För många barn blir det här första gången de håller i ett metspö.

Under den nationella fiskedagen ordnas det större evenemang på cirka 25 orter runt om i Finland. Evenemangen ordnas av Centralförbundet för Fiskerihushållning, deras medlemsförbund samt andra samarbetsparter. Beroende på ort får barnen meta, bekanta sig med olika fiskemetoder, artbestämma fisk och lära sig om fiskhantering och fisk som mat.

”Det viktigaste för barnen är att få fiska. För många barn blir det här första gången de håller i ett metspö”, berättar Tapio Gustafsson från Centralförbundet från Fiskerihushållning som fungerar som koordinator för evenemanget.

Media är hjärtligt välkomna och följa med den Nationella Fiskedagens glada fiskeupplevelser. Alla fiskedagens evenemang finns samlade på adressen: https://ahven.net/sv/fiske/nationella-fiskedagen/

För nationella fiskedagens arrangemang svarar Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina medlemsförbund, riksdagens fiskeklubb och Jord- och skogsbruksministeriet. Som samarbetsparter fungerar bland annat Finlands 4H och fiskeredskapsföretag. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar dagen ur fiskevårdsavgiftsmedlen.

Skolklasser utmanas att bonga fisk!

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas den 13–17.5, som en del av den Nationella fiskedagen. Tävlingen går ut på att skolklassen under veckans gång ska försöka bonga så många fiskarter som möjligt. I den här lekfulla tävlingen är stilen så gott som fri. Hela klassen kan tillsammans gå och fiska, eller så kan eleverna i mindre grupper gå och fiska, även utanför skoltid. Den klass som fått ihop flest fiskarter vinner och belönas med fiskeredskap för hela klassen. Läs mer om tävlingen på adressen: https://ahven.net/sv/fiske/skolornas-fiskbongningstavling/

Om det av ett eller annat skäl inte är möjligt för skolklasserna att gå och fiska, har Centralförbundet sammanställt fiskerelaterade uppgifter och spel på sin hemsida Ahven.net.  Genom att spela fiskbingo under fiskbongningsveckan är skolklasserna med i utlottningen av finfina fiskerelaterade priser. Läs mer: https://ahven.net/sv/fakta-om-fisk/undervisningsmaterial/

Tilläggsuppgifter om den Nationella fiskedagen:

Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 044 4931 457.