Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Vesa Liukkonen är Årets fiskeövervakare

Kalastuksenvalvoja Vesa Liukkonen ja kalastusmestari Paavo Suominen merellä kalastusta valvomassa.

Centralförbundet för Fiskerihushållning ordnade tävlingen Årets fiskeövervakare, till vilken vem som helst fick föreslå lämpliga kandidater. Till vinnare i den jämna tävlingen med idel goda kandidater korades Vesa Liukkonen från Gustavs. Timo Salmia som övervakar fisket i östra Nyland och Teemu Talikka, fiskeövervakare i västra Nyland, belönades med hedersomnämnanden.   

Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Genom fiskeövervakning ser man till att de som fiskar har köpt de fisketillstånd som behövs och att lagar och bestämmelser om fisket följs. Fiskeövervakning utförs av fiskeövervakare som befullmäktigats av fiskeriområden, delägarlag eller andra vattenägare. Fiskeövervakning utförs förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.

Utmärkelsen Årets fiskeövervakare kunde endast tilldelas en person som med godkänt resultat avlagt NTM-centralens fiskeövervakningsprov och som fungerar som befullmäktigad fiskeövervakare för ett fiskeriområde, delägarlag eller annan vattenägare. Därtill skulle kandidaten genomföra sin fiskeövervakning samarbetsvilligt, kundinriktat, planmässigt, noggrant och miljömedvetet.

Årets fiskeövervakare Vesa Liukkonen är fiskevattnens proffs

Vesa Liukkonen som vann tävlingen och utsågs till Årets fiskeövervakare har fungerat som fiskeövervakare i Gustavs-Nystads fiskeriområde i över 15 år. Han samarbetar med såväl fiskerimyndigheterna, Västra Finlands sjöbevakning och andra fiskeövervakare. Till sitt yrke är Liukkonen fiskeguide och ett proffs inom kundtjänst, han bemöter alltid sina kunder vänligt och sakligt. Den här språkkunnig mannen pratar förutom finska även svenska, engelska och tyska, något som är en stor fördel i fiskeövervakningen. Eftersom Liukkonen känner fiskevattnen väl, kan han också planera sin fiskeövervakning effektivt.     

”Det känns jättefint att det jobb jag gör som fiskeövervakare uppskattas”, säger en glad Liukkonen och fortsätter: ”Ett tack för samarbetet kom även förra veckan från sjöbevakningen.”

Timo Salmia och Teemu Talikka som belönades med hedersomnämnanden skulle likväl ha förtjänat att vinna titeln som Årets fiskeövervakare. Salmia är liksom Liukkonen fiskeguide, och aktiv medlem i Lovisa skärgårds fiskeriområdes styrelse. Talikka i sin tur är expert på Karisåns vattendragssystems fiskeriområdes specialfiskeområde. Han står inte handfallen ens inför svåra frågor gällande lag om fiske eller fisketillstånd.   

Årets fiskeövervakare -tävlingen är del av ett projekt finansierat ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter. Inom projektet utbildar och fortbildar man också fiskeövervakare och förbättrar myndighetssamarbetet med övriga instanser som övervakar fisket.

Tilläggsuppgifter:

Mer om fiskeövervakning

Årets fiskeövervakare –tävling

Fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 040 596 0808

Fiskeövervakare Vesa Liukkonen, Gustavs-Nystads fiskeriområde, tel. 0400 526 353

Fiskeövervakare Timo Salmia, Lovisa skärgårds fiskeriområde, tel. 0400 628 648

Fiskeövervakare Teemu Talikka, Karisåns vattendragssystems fiskeriområde, tel. 046 904 8592