ARTIKKELI

Över 1000 euro böter för sikmetare i Åbo

Siikaonki ja saaliiksi saatu siika keväisellä merenrannalla.

En fiskeövervakare fick på våren fast två fiskare som var ute på sikmete utan behövliga fisketillstånd i Åbo. Fiskarna fick böter på 852 euro och 400 euro för sina förseelser.

Airisto-Velkua fiskeriområdes fiskeövervakare träffade i april på två fiskare vid Kolkka udde på Runsala, där den ena fiskade sik med två spön och den andra med tre. Den första hade betalat fiskevårdsavgiften, men hade inte vattenägarens tillstånd för sitt andra spö. Den andra fiskaren fiskade helt utan tillstånd, hen hade varken betalat fiskevårdsavgiften eller införskaffat vattenägarens tillstånd. Fiskeövervakaren anmälde dessa till polisen.

Åklagaren gav den första fiskaren 12 dagsböter, sammanlagt 852 euro, för olovlig fångst. Den andra fiskaren fick sammanlagt 400 euro för olovlig fångst samt fiske utan fiskevårdsavgift. Målsägande i bägge fallen var Åbo stad, på vars vattenområde det olovliga fisket skedde.

– Fiskarna skulle ha haft möjlighet att införskaffa behövliga sikmetetillstånd från en nätbutik. Åbo stad säljer sikmetetillstånd för tre spön till ifrågavarande område. Därtill hör platsen till Airisto-Velkua samtillståndsområde, inom vilket man likaså får fiska med tre spön, berättar Timo Saarinen, verksamhetsledare för Airisto-Velkua fiskeriområde.

Dylika fall är inte ovanliga. Enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning påträffas sikmetare som fiskar med fler än ett spö och utan vattenägarens tillstånd även på andra håll längs med kusten.

– Det är fint att polisen och åklagaren tog fallet till behandling och att fiskarna har fått sitt straff, säger organisationsexpert Mikko Malin Centralförbundet för Fiskerihushållning. Det återstår att se om det här ändrar på kutymen och mer böter börjar skrivas ut för dylika förseelser. Det är säkerligen vad alla de som har sina fisketillstånd i skick hoppas.  

Fisketillstånd för sikmete

För sikmete ska 18–64-åriga fiskare ha avlagt den statliga fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett spö. Är man under 18 eller har fyllt 65 år får man använda ett spö gratis. Att använda fler än ett spö kräver oberoende av fiskarens ålder alltid tillstånd av vattenägaren. Bland annat Åbo och Helsingfors städer säljer dylika sikmetetillstånd för fler än ett spö till sina vattenområden.

Tilläggsuppgifter om fiske och fisketillstånd i Åbo samt Finland

Verksamhetsledare Timo Saarinen, Airisto-Velkua fiskeriområde, tel. 0400 525 323

Organisationsexpert Mikko Malin, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 044 7577 979

Miljöskyddsplanerare Liisa Vainio, Åbo stad, tel. 044 907 5827

Bild: Sikmetespö och en sik som fåtts till fångst under en vårlig sikmeteutflykt vid havsbandet. Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning. Bilden får fritt användas enbart i samband med denna nyhet.