Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Strömmingsmarknaden inleds på Helsingfors Salutorg den 1.10 – bonga Centralförbundet för Fiskerihushållning i marknadsvimlet

På strömmingsmarknaden säljs fisk från morgon till kväll.

Strömmingen är den viktigaste fisken för det finska kommersiella fisket. Tillsammans med vassbuken utgör strömmingen 95 procent av Finlands havsfångster. Strömming och vassbuk är klimatvänlig och hälsosam närmat, som på strömmingsmarknaden säljs direkt från fiskarna till konsumenterna.  

Fiskarnas båtar och försäljningsstånd fyller igen Helsingfors salutorg. Strömmingsmarknaden, som ordnats sedan år 1743, inleds på söndag morgon den 1.10 och avslutas därpå följande lördag, den 7.10. Till marknaden har 23 fiskare från runt om i Finland anmält sig.

Oro över strömmingsmarknadens framtid

Europeiska kommissionen presenterade den 28 augusti sitt förslag till fiskekvoter i Östersjön för år 2024. För strömming föreslog kommissionen ett fullständigt förbud mot riktad fiske. Kommissionen intog en betydligt strängare linje i sitt förslag än forskarna vid Internationella havsforskningsrådet, som föreslagit att strömmingskvoterna minskas med 20–40 procent för nästa år. Även om det slutliga beslutet om fiskekvoter inte fattas förrän i slutet av oktober, kastar kommissionens förslag en skugga över den kommande strömmingsmarknaden. Vad händer om man inte får fiska strömming nästa år?

Inhemsk fisk är ett klimatvänligt och hälsosamt alternativ. Fiskens koldioxidavtryck är mindre än köttets och att äta naturfisk är en miljögärning också ur vattenkvalitetssynvinkel, för fisket tar upp kväve och fosfor ur vattnet. I synnerhet närfiskad mindre fisk, så som strömming och vassbuk, har en verkligt liten miljöpåverkan.

Konsumtionen av strömming har ändå minskat kraftigt i Finland. I början på 1980-talet åt finländarna ännu 30 miljoner kilo strömming per år. Den nuvarande konsumtionen är bara en tiondel av det, 3,5–4 miljoner kilo. Det är nu dags att bryta den negativa trenden och börjar använda mer hälsosam närfisk, uppmanar man från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Kom och bekanta dig med Östersjöfiskar

Centralförbundet för Fiskerihushållning är som vanligt på plats på marknaden. Du hittar oss i Fiskargränden på plats 37. Kom och bekanta dig med vårt akvarium och få senaste nytt och fisk och fiske. Du kan bland annat bekanta dig med Naturresursinstitutets mobilapplikation Omakala som utvecklats för fritidsfiskare. Centralförbundets sakkunniga är på plats från söndag till onsdag den 1–4.10. Varmt välkomna till vårt tält – vi delar ut strömmingspinsar till de yngsta i familjen

Programmet för hela strömmingsmarknaden hittar du här

Tilläggsuppgifter:

Fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 040 5960 808 (på plats på marknaden måndagen 2.10)

Centralförbundet för Fiskerihushållnings Strömmingsbroschyr

Naturresursinstitutets applikation Omakala