Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskare: höstens fiskebegränsningar och fredningstider inleds

Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar inleds i sin tur fredagen den 1 september.

Nätfiskeförbudet i vattendrag för vandringsfisk samt utanför älv- och åmynningar inleds tisdagen den 15 augusti. Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar inleds i sin tur fredagen den 1 september. Med nätfiskeförbudet och fredningarna tryggar man de höstlekande laxfiskarnas vandring upp till lekområdena i vattendragen samt garanterar dem lekro.   

Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla fiskare om fiskebegränsningarna gällande vattendrag för vandringsfisk och laxfiskarnas höstfredning. Nätfiske är förbjudet i vattendrag för vandringsfisk under tiden 15.8–30.11. I havet närmare än 1 km från mynningen till vattendrag med vandringsfisk är nätfiske förbjudet under tiden 15.8–31.10.

– Nätfisket i älv- och åmynningar samt i själva vattendraget begränsas för att trygga vandringsfiskarnas lekvandring. Fisken ska komma möjligast fritt åt att vandra upp i vattendragen för att leka, förklarar Centralförbundet för Fiskerihushållnings organisationsexpert Mikko Malin.

Ett vattendrag för vandringsfisk är ett vatten som vandringsfisk, så som lax och öring, använder som en viktig vandringsväg eller som ett viktigt förökningsområde. Även byggda älvar och bäckar där det förekommer vandringsfiskar är vattendrag för vandringsfisk.

Laxfiskarnas höstfredning inleds 1.9

Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar är i kraft 1.9–30.11. Fredningen gäller öring, lax, sik och röding. Undantaget är insjölaxen, vars fredningstid började redan den 1.8. Siken är fredad i å, älv och bäck som mynnar i havet och rödingens fredning gäller Vuoksen vattendrag.

-Med fredningen tryggar man de höstlekande laxfiskarnas fortplantning. Laxfiskarna vandrar om hösten upp i älvar, åar och bäckar för att leka och det är skäl att ge lekro åt fisken, understryker Centralförbundet för Fiskerihushållnings informatör Tapio Gustafsson.

Att ta en fredad fisk som fångst kan bli dyrt för fiskaren

Höstfredningen är en arbetsdryg tid för fiskeövervakarna. Då fisken leker är den som mest sårbar. En aktiv fiskeövervakning under laxfiskarnas lektid är viktig för att trygga fiskbestånden. De som fiskar ska komma ihåg att det kan bli en dyr nota på tusentals euron om man fiskar fredade laxfiskar. Den som exempelvis tar en vild öring som fångst under fredningstid kan hamna att ersätta fiskens skyddsvärde på 3260 euro.

Noggrannare information om fiskarnas fredningstider hittar du på vår nätsida Fångstmått och fredningstider https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/

Noggrannare information om fiskebegränsningar finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

Kolla fiskarnas skyddsvärden här https://ahven.net/wp-content/uploads/2022/03/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf

Tilläggsinformation om fiskebegränsningar och laxfiskarnas fredning:

Mikko Malin

Organisationsexpert, Centralförbundet för Fiskerihushållning

Tel. 044 7577 979

Tapio Gustafsson

Informatör, Centralförbundet för Fiskerihushållning Tel. 044 4931 457