Search
Close this search box.

ARTIKKELI

En normal god kräftsäsong att vänta

Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober. För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter. Årets kräftfångster förväntas ligga på normal nivå.

Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. Då man fiskar kräftor får man njuta både av den finska naturen och av smarriga kräftor – eventuellt till och med bidra till att minska på den skadliga främmande arten signalkräfta.

I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen. 

Som fångst kan kräftfiskaren få inhemsk flodkräfta eller från Nordamerika härstammande signalkräfta, som klassificeras som en skadlig främmande art. Hur fångsterna blir i början av säsongen beror på vattentemperaturerna. Om försommaren har varit varm har kräftorna hunnit byta skal och kräftorna rör aktivt på sig genast i början av säsongen. Om försommaren däremot är sval kan skalbytet ännu vara på hälft vilket gör att kräftorna inte rör på sig så mycket. För signalkräftans del vågar forskarna förutspå en bra fångst i Södra och Mellersta Finland. Vi har haft flera varma somrar på raken och det har funnits mycket små kräftor som lämnats kvar för att växa till sig.

De årliga kräftfångsterna har enligt Naturresursinstitutet de senaste åren varit cirka 3,5 miljoner kräftor, varav mindre än 10 % är flodkräftor.  Fritidsfiskarna står för merparten av fångsterna, de kommersiella kräftfångsterna utgör cirka en fjärdedel av totalfångsterna. De produktivaste signalkräftvattnen finns i Tavastland, Birkaland och Egentliga Finland. Flodkräftfångsterna är i sin tur störst i Östra och Mellersta Finland.

Tillstånd behövs för kräftfiske

För kräftfiske behövs alltid vattenägarens tillstånd och 18–64-åringar ska dessutom ha betalat fiskevårdsavgiften. Mjärdarna ska märkas med flöten som når minst 5 centimeter över vattenytan. Därtill ska de förses med kräftfiskarens namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke, om vattenområdets ägare förutsätter ett sådant. För olaglig fångst av flodkräftor kan man dömas att erlägga flodkräftans skyddsvärde, som är 50 euro per kräfta.

Lagen förbjuder utplantering av signalkräfta

Spridningen av kräftpesten och signalkräftor utgör den största faran mot den starkt hotade flodkräftan. Varje kräftfiskare kan förhindra spridningen av kräftpest genom att ihåg att desinficera, torka eller frysa ner kräftfiskeredskapen innan man flyttar dem från en del av ett vattenområde till ett annat, eller mellan sjöar. Betesfisken ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner i tre dygn före användning. Det smartaste är att använda skilda kräftmjärdar för varje sjö.

Signalkräftan är klassificerad som en skadlig främmande art inom hela EU. Man har gjort upp ett förvaltningsprogram för signalkräftan, enligt vilket man kan fortsätta nyttja signalkräfta och bedriva handel, men signalkräftor får inte längre utplanteras eller odlas, eller ens korta tider sumpas utanför sitt fångstområde. Därtill är det bra att komma ihåg att utplantering av flodkräftor kräver alltid tillstånd.

Kräftor ska alltid kokas i rejält kokande vatten

Den ansvarsfulla kräftskivevärden ser till att hen lägger kräftorna i vatten som redan kokar och endast kokar mindre partier åt gången. Håll koll på att vattnet kokar hela tiden. En lämplig koktid är 8–12 minuter, beroende på kräftans storlek. Övriga ingredienser som behövs är salt, socker och dill. På nätet finns många kokrecept att välja mellan.

Även om man inte själv har möjligt att bege sig ut på kräftfiske, behöver man inte skippa kräftskivan. Det finns gott om inhemska kräftor till salu, och ofta även färdigt kokade. Därtill erbjuder restaurangerna kräftor på sina menyer.

Tilläggsuppgifter:

Organisationsexpert Mikko Malin, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 044 7577 979

Du kan läsa mer om kräftfiske och kräftor i Centralförbundet för Fiskerihushållning Kräftbroschyr

Raputaru-animaationen (på finska) är en lärorik berättelse om de euroepiska kräftbestånden som under de senaste par hundra åren fått tackla miljöförändringar, miljöförstöring, främmande kräftarter och kräftpest.

Du kan anmäla dina kräftobservationer på Kalahavainnot.fi -tjänsten