Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Sommarfiskare – skaffa fisketillstånd och märk dina redskap rätt!

Sommarfiskesäsongen har kört i gång i hela landet. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla fiskare om att ha fisketillstånden i skick och komma ihåg att märka ut redskapen på rätt sätt.

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är avgiftsfria allmänna fiskerättigheter för vilka man inte behöver fisketillstånd. För allt annat fiske måste 18–64-åringar betala fiskevårdsavgift. Efter att ha betalat fiskevårdsavgiften får man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk och inte heller på områden där fiske förbjudits av NTM-centralerna. Du hittar områden där det råder fiskeförbud på adressen Kalastusrajoitus.fi.

Du kan betala fiskevårdsavgiften på Eräluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-kiosken. Du kan också ladda ner appen Eräluvat på din mobil och betala fiskevårdsavgiften den vägen. Fiskevårdsavgiften för ett år kostar 47 euro, för sju dygn 16 euro och för ett dygn 6 euro. I R-Kiosken tillkommer en serviceavgift på tre euro.  

För övrigt fiske ska man utöver fiskevårdsavgiften ha fisketillstånd av vattenområdets ägare. Detta gäller bland annat fiske med stående redskap (nät, katsor, ryssjor), kräftfiske och fiske med fler än ett spö.

Var kan jag köpa vattenägarnas fisketillstånd?

Information om lokala fisketillstånd och tillståndsförsäljare kan hittas på delägarlagens och fiskeriområdenas nätsidor. Du kan också få hjälp med att hitta fisketillståndsförsäljare från de regionala fiskerihushållningscentralerna eller fiskarförbunden. Därtill har kommunerna och städerna ofta information på sina nätsidor om fiskelov till deras egna vatten. En del vattenägare säljer sina fisketillstånd via olika nätbutiker för fisketillstånd.

Så här märker du dina fiskeredskap:

1) På områden som används för sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med en flagga, som fästs på en minst 1,2 m hög stång. Flaggan ska vara kvadratisk och minst 20 cm hög och bred. Stången ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex.  

2) Ytnät, det vill säga nät som ligger närmare än 1,5 meter från ytan, ska på områden som används för sjötrafik märkas ut med dubbla flaggor. Stången ska förses med en minst 2 centimeter hög reflex.

3) På övriga områden kan redskapen förses endera med flöten, som måste nå minst 15 centimeter ovanför ytan, eller med en mindre flagga och flaggstång.

4) Kom ihåg dina kontaktuppgifter. Redskapen ska förses med fiskarens namn- och kontaktuppgifter samt märke som anger fiskerätt. Dessa fästs vid stången eller flötet.

Rätt märkning av redskapen är en säkerhetsfråga!

Noggrannare anvisningar om hur man märker redskapen så att de fyller kraven i förordningen om fiske hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings Märk dina redskap rätt -broschyr.

Tilläggsuppgifter om redskapsmärkning och fisketillstånd:

Fiskeribiolog Malin Lönnroth
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 040 5960 808