Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Förslag: Även 65-år fyllda borde betala fiskevårdsavgift

Lagen om fiske och fiskevårdsavgiften har som syfte att trygga de naturliga fiskbestånden och goda fiskemöjligheter. Av de som fiskar har en fjärdedel fyllt 65 år och är enligt nuvarande lagstiftning befriade från fiskevårdsavgiften. På grund av den finländska befolkningens åldersstruktur ökar mängden hela tiden. Vi står inför en ohållbar ekvation där allt färre fiskare finansierar vården av våra fiskbestånd och upprätthållandet av fiskemöjligheter.   

Den övre åldersgränsen (65 år) för fiskevårdsavgiften infördes i fiskerilagstiftningen år 1997 genom en politisk lagmotion utan konsekvensbedömning. Under de senaste 20 åren har mängden fiskare som avlägger fiskevårdsavgift minskat med 100 000. Det här problemet måste lösas inom de närmaste åren. Ett alternativ skulle vara att ta bort den övre åldersgränsen, eller att höja den. – En hållbar finansiering av fiskerihushållningen borde bygga på användaren betalar -principen. Vi tycker ändå att det är väldigt viktigt att under 18-åringar även i fortsättningen får fiska utan att avlägga fiskevårdsavgift, säger verksamhetsledare Vesa Karttunen på Centralförbundet för Fiskerihushållning.  

Fiskevårdsavgiften returneras till fiskarna

Att trygga tillräckliga fiskevårdsintäkter medför betydande fördelar för alla fiskare, oberoende av deras ålder. De pengar som flödar in som fiskevårdsavgifter utbetalas via statsbudgeten fisket till goda. Fiskevårdsavgiften betjänar alla fiskare.

Fiskevårdsavgifterna används för att planera och verkställa fiskevård, rådgivningstjänster, fiskeövervakning, fiskeriområdesverksamhet samt som ersättningar till vattenägarna för att deras fiskevatten nyttjas. Det har även diskuterats att fiskevårdsavgiftsmedlen skulle börja användas för att finansiera det nya jakt, fiske- och naturkulturmuseet som planeras till Imatra. Det här är inte möjligt utan att betalarbasen utvidgas.

Summa summarum, med tillräckliga fiskevårdsavgifter:

  • Mår våra fiskevatten och fiskbestånd bättre
  • Restaureras och övervakas våra vatten bättre
  • Kan fiskarna njuta av bättre fiskfångster

Finns det politisk vilja?

Att införa fiskevårdsavgift för alla över 18 år kräver ett tydligt politiskt beslut och godkännande. Även fiskarnas stöd behövs – det är aldrig lätt att avstå från en uppnådd förmån.  Det finns ändå få alternativ – att fortsätta höja fiskevårdsavgifterna för åldersgruppen 18–64-åringar är inte i längden vare sig hållbart eller rättvist.

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 3850 875

Läs Centralförbundet för Fiskerihushållnings valmålsättningar i sin helhet här