Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Centralförbundet för Fiskerihushållning utmanar alla Finlands skolor till fiske!
– Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas 22–26.5

I Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskbongningstävling för skolklasser kan skolorna bonga fiskeredskap till hela klassen eller fiska fina priser på nätet. Med fiskbongningstävlingen vill Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina samarbetsparter lyfta fram att fiske är en härlig hobby. Vårt budskap är tydligt – fiske är kul! 

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas den 22–26.5. Tävlingen går ut på att skolklassen under veckans gång ska försöka bonga så många fiskarter som möjligt. Den klass som fått ihop flest fiskarter vinner och belönas med fiskeredskap för hela klassen. Därtill lottas det ut fiskeredskap bland alla deltagande klasser! 

I den här lekfulla tävlingen är stilen så gott som fri. Hela klassen kan tillsammans gå och fiska, eller så kan eleverna i mindre grupper gå och fiska, även utanför skoltid.

Även fiske på nätet möjligt  

Om skolan inte har möjligt att gå ut och fiska, kan de bekanta sig med fiskerelaterade uppgifter och spel på Centralförbundets hemsidor. Bland undervisningsmaterialet finns elektroniska uppgifter för både låg- och högstadier. Genom att spela fiskbingot som finns på nätsidan och skicka en bild på en ifylld bingolapp till adressen kalastus@ahven.net är klassen med i utlottningen av finfina fiskerelaterade priser, så som memoryspel, affischer och spelkort.  

Fiske är kul! 

Med fiskbongningstävlingen vill Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina samarbetsparter lyfta fram att fiske är en härlig hobby. Vårt budskap lyder – fiske är kul! Fiske som hobby ger mängder av frisk luft och stora upplevelser.  För att komma i gång med hobbyn behövs bara ett enkelt metspö och några daggmaskar. Om och när man blir biten av fiskeflugan finns det gott om fiskevatten i de tusen sjöarnas land.  

Tilläggsuppgifter: Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeribiolog Malin Lönnroth tel. 040-596 0808 

Foto: Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas 22–26.5 (fotot får fritt användas i samband med nyheten om fiskbongningstävlingen.Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas som en del av den nationella fiskedagen. Den nationella fiskedagen är ett landsomfattande evenemang riktat till barn. Den nationella fiskedagen vill på ett mångsidigt sätt främja fiske och fisk som mat, samt få barn och unga intresserade av fiske. Dagen finansierias ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel. Fiskedagen ordnas i samarbete med riksdagens fiskeklubb, Jord- och skogsbruksministeriet samt Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess regionala medlemsförbund. Samarbetsparter är Finlands 4H, Kuusamon Uistin, Finlandia Uistin, Daiwa, OPM, Abu Garcia och Rapala.