Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiske bör ingå som en motions- och kulturförmån

Centralförbundet för Fiskerihushållning vill inför riksdagsvalet påminna att motions- och kulturförmånen framöver även bör omfatta fiske. Man borde kunna använda motionsförmånen för att betala den statliga fiskevårdsavgiften, fiskekurser och fiskeguidetjänster.  

Centralförbundet för Fiskerihushållning har redan under flera års tid understött och drivit på att fiske ska ingå i den motions- och kulturförmån som arbetsgivarna kan erbjuda sina anställda. Inför riksdagsvalet är frågan igen aktuell. Den nuvarande situationen där fisket lämnats utanför förmånen är diskriminerande och saknar grund.

Frågan har även nyligen avhandlats av riksdagens finansutskott. I sitt betänkande gällande budgeten 2023 anser utskottet att det är nödvändigt att regeringen skyndar på med att utvidga motions- och kulturförmånen att gälla i synnerhet fritidsfiske och jakt. Som motiveringar listas bland annat att fiske och jakt förbättrar och upprätthåller den fysiska konditionen, minskar på stress och är en viktig del av den finländska kulturen.

Förslaget har ett brett understöd i såväl fiske- som jaktkretsar. Att arbetsgivare kunde understöda sina anställdas fiskehobby skulle erbjuda hela fiskesektorn ett välkommet uppsving.

– Att inkludera fiske i motionsförmånen skulle även ses i att fler fiskevårdsavgifter betalas. Med fiskevårdsavgifterna finansieras bland annat vården av fiskevatten och fiskbestånd, fiskeövervakning och fiskerirådgivning, säger Vesa Karttunen, verksamhetsledare på Centralförbundet för Fiskerihushållning

Fiske är en hälsosam och mångsidig friluftshobby. På fisketurer, fiskekurser eller då man fiskar med en fiskeguide kan man uppleva stora ögonblick ute i naturen. Som läget är nu understöds ändå inte denna typ av friluftshobby som en del av motions- och kulturförmånen.

Inför riksdagsvalet är det viktigt att partierna kommer ihåg även fiske i sina valteman. I Finland finns över 1,5 miljoner fritidsfiskare, så det skulle vara en stor del finländare som skulle dra nytta av att fiske ingår i motions- och kulturförmånen.

Därtill skulle motionsförmånen även kunna öppna dörren till en ny hobby för dem som ännu inte blivit bitna av fiskeflugan, påminner Centralförbundet för Fiskerihushållning.  

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 3850 875

Se Centralförbundet för Fiskerihushållnings målsättningar inför vårens riksdagsval här