ARTIKKELI

Laxfiskarnas höstfredning har börjat

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa

Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar började den 1 september och fortsätter fram till sista november. Med fredningen tryggar man de höstlekande laxfiskarnas fortplantning.

Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla fiskare om att laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar är i kraft 1.9–30.11. Fredningen gäller öring, lax, sik och röding. Undantaget är insjölaxen, vars fredningstid började redan den 1.8. Siken är fredad i å, älv och bäck som mynnar i havet och rödingens fredning gäller Vuoksen vattendrag.

Med fredningen tryggar man de höstlekande laxfiskarnas fortplantning. Laxfiskarna vandrar om hösten upp i älvar, åar och bäckar för att leka och det är skäl att ge lekro åt fisken.

Höstfredningen är även en arbetsdryg tid för fiskeövervakarna. Då fisken leker är den som mest sårbar. En aktiv fiskeövervakning under laxfiskarnas lektid är viktig för att trygga fiskbestånden. De som fiskar ska komma ihåg att det kan bli en dyr nota på tusentals euron om man fiskar fredade laxfiskar.

Kom också ihåg att nätfiske är förbjudet i vattendrag för vandringsfisk under tiden 15.8–30.11. I havet närmare än 1 km från mynningen till vattendrag med vandringsfisk är nätfiske förbjudet under tiden 15.8–31.10.

Noggrannare information om fiskarnas fredningstider hittar du på vår nätsida Fångstmått och fredningstider https://ahven.net/sv/fiske/fangstmatt-och-fredningstider/

Noggrannare information om fiskebegränsningar finns på nätsidan Kalastusrajoitus.fi https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

Kolla fiskarnas skyddsvärden här https://ahven.net/wp-content/uploads/2022/03/SWE_Kalojen-ja-jokiravun-suojeluarvot-Suomessa.pdf

Tilläggsinformation om laxfiskarnas fredning:

Informatör Tapio Gustafsson

Centralförbundet för Fiskerihushållning

tel. 044 4931 457