Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Den förlängda fredningstiden för ålen börjar – att trygga  ålens vandring skulle vara en viktigare åtgärd

Ankeriaan uusi rauhoitusaika astuu voimaan maanantaina 1.8. Ankeriaan kalastus on jatkossa kielletty 1.8.–30.6. eli 11 kuukautta vuodesta.

Den nya fredningstiden för ål träder i kraft måndagen 1.8. Det är framöver förbjudet att fiska ål 1.8–30.6, det vill säga 11 månader om året. Det nya beslutet förhindrar i stor utsträckning nyttjandet av de ålutsättningar som till stor del finansierats av delägarlag och privata vattenägare. Enbart en fredning kommer inte att rädda ålen, för att trygga arten måste man också eliminera vandringshinder, konstaterar Centralförbundet för Fiskerihushållning.  

Statsrådet gav i juli en förordning med vilken fiske efter den akut hotade ålen förbjuds i Finland 11 månader om året. Framöver är det endast tillåtet att fiska ål i juli. Genom förordningsändringen genomförs den skyldighet som fastställts i EU-förordningen (2022/109) för att skydda ålen. Skyldigheten innebär att fiske av ål ska förbjudas i havsområdet under minst tre på varandra följande månader mellan ingången av augusti och utgången av februari. Statsrådet beslutade att ålen ska vara fredad året om med undantag för juli, det vill säga under en betydligt längre tid än vad som krävs enligt EU:s förordning. Därtill gäller fiskeförbudet även inlandsvatten.

Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess medlemsförbund motsatte sig den långa fredningstiden  

De ålutsättningar som under årtionden har gjorts och finansierats av delägarlag och privata vattenägare kommer nu nästan helt att bli utan deras tänkta avkastning, då man får fiska ål bara en månad om året. Enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning har man under de senaste 15 åren planterat ut över 1,1 miljoner ålyngel med privata medel.  

– Det har satsats betydliga pengasummor på ålutsättningar. I synnerhet gällande de utsättningar som gjorts bakom vandringshinder är den 11 månader långa fredningstiden svår att svälja, för begränsningen av fisket betjänar på inga sätt skyddet av ålen, säger verksamhetsledare Vesa Karttunen på Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Det riktade fisket efter ål är obetydligt i Finland. Av de finländska ålarna kommer upp till 70 % åt att inleda sin lekvandring, då motsvarande siffra i Centraleuropa endast är några procent. Målsättningen i EU:s ålförordning om att 40 % av ålarna ska kunna inleda sin vandring uppfylls därmed väl i Finland, även utan en förlängd fredningstid.  

I den nya nationella förordningen nämns att ål som utplanterats ovanför vandringshinder skulle kunna fiskas med stöd av undantagslov från NTM-centralen. Undantagstillstånd skulle enligt Centralförbundet för Fiskerihushållning vara mycket önskvärt, men det återstår att se hur tillstånd kommer att beviljas.

Man måste trygga ålarnas vandringsförbindelser

– För ålens framtid anser vi att de viktigaste åtgärderna är att se till att utvidga ålens livsmiljöer genom att eliminera vandringshinder och bygga fungerande vandringsleder, samt att koncentrera utsättningar till områden med fri vandringsförbindelse till havet, konstaterar Karttunen. Det här gäller såväl Finland som hela Europa.

Tilläggsuppgifter om ålfiske och utsättningar: 

Verksamhetsledare Vesa Karttunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 050 385 0875