Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kräftfiskesäsongen börjar, är du redo?

För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter och snart är den långa väntan över. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober.

Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. Då man fiskar kräftor får man njuta både av den finska naturen och av smarriga kräftor – eventuellt till och med bidra till att minska på den skadliga främmande arten signalkräfta.

I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen. 

Som fångst kan kräftfiskaren få inhemsk flodkräfta eller från Nordamerika härstammande signalkräfta, som klassificeras som en skadlig främmande art. För flodkräftans del kan den svala försommaren ha lett till att skalbytet ännu är på hälft vid säsongsinledningen vilket gör att kräftorna ännu inte rör på sig så mycket. För signalkräftans del vågar forskarna förutspå en bra fångst i Södra och Mellersta Finland. Vi har haft flera varma somrar på raken och det har funnits mycket små kräftor.

Kräftfångsten uppgick enligt Naturresursinstitutet till 3,6 miljoner kräftor år 2020. Av dessa var färre än 10 procent flodkräftor. Fritidsfiskarna står för merparten av fångsterna, men i och med att signalkräftbestånden stärkts, har det kommersiella fiskets andel varit på uppgång. De produktivaste signalkräftvattnen finns i Tavastland, Birkaland och Egentliga Finland. Flodkräftfångsterna är i sin tur störst i Östra och Mellersta Finland.

Lagen förbjuder utplantering av signalfkräfta

Spridningen av kräftpesten och signalkräftor utgör den största faran mot den starkt hotade flodkräftan. Varje kräftfiskare kan förhindra spridningen av kräftpest genom att ihåg att desinficera, torka eller frysa ner kräftfiskeredskapen innan man flyttar dem från en del av ett vattenområde till ett annat, eller mellan sjöar. Betesfisken ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner i tre dygn före användning. Det smartaste är att använda skilda kräftmjärdar för varje sjö.

Signalkräftan är klassificerad som en skadlig främmande art inom hela EU. Man har gjort upp ett förvaltningsprogram för signalkräftan, enligt vilket man kan fortsätta nyttja signalkräfta och bedriva handel, men signalkräftor får inte längre utplanteras eller odlas, eller ens korta tider sumpas utanför sitt fångstområde. Utplantering av flodkräftor kräver alltid tillstånd.

Dags för kräftskiva

Efter att man så småningom börjat frångå coronarestriktionerna är det kul att ställa till fest igen. Den ansvarsfulla kräftskivearrangören ser till att hen lägger kräftorna i vatten som redan kokar och endast kokar mindre partier åt gången. Håll koll på att vattnet kokar hela tiden. En lämplig koktid är 8–12 minuter, beroende på kräftans storlek. Övriga ingredienser som behövs är salt, socker och dill. På nätet finns många kokrecept att välja mellan.

Även om man inte själv har möjligt att bege sig ut på kräftfiske, behöver man inte skippa kräftskivan. Det finns gott om inhemska kräftor till salu, och ofta även färdigt kokade. Därtill förutspås restaurangerna efter några års coronapaus igen ta in kräftor på menyerna. Antagligen kommer kräftpriserna att vara högre i år, som en följd av de stigande energipriserna.

Tillstånd behövs för kräftfiske

För kräftfiske behövs alltid vattenägarens tillstånd och 18–64-åringar ska dessutom ha betalat fiskevårdsavgiften. Mjärdarna ska märkas med flöten som når minst 5 centimeter över vattenytan. Därtill ska de förses med kräftfiskarens namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke, om vattenområdets ägare förutsätter ett sådant. För olaglig fångst av flodkräftor kan man dömas att erlägga flodkräftans skyddsvärde, som är 50 euro per kräfta.

Tilläggsuppgifter:

Kräftforskare (FD, docent), Japo Jussila, Östra Finlands Universitet, tel. 040 5428 982

Fiskeriexpert, Janne Rautanen, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, tel. 0400 946 968

(anträffbar 18–22.7)

Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 044 4931 457 (anträffbar från och med den 25.7)

Ledande fiskeriexpert, Jorma Kirjavainen, Närings-, trafik-, och miljöcentralen, Insjö-Finlands fiskeritjänster, tel. 02950 25059

Forskare Timo Ruokonen, Naturresursinstitutet, tel. 0295 322 389 (på semester 21.7.)

Du kan läsa mer om kräftfiske och kräftor i Centralförbundet för Fiskerihushållning Kräftbroschyr

Raputaru-animation (Östra Finlands universitets kräftgrupp har gjort en animation kallad Raputaru i samarbete med europeiska kräftforskare. Animationen presenterar historien om europeiska inhemska kräftor från flodkräftans synvinkel, från dess glans och framgång till dess nuvarande hotade status.)

Du kan anmäla dina kräftobservationer på Kalahavainnot.fi -tjänsten