Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fyra nya rekordfiskar: bland dem en röding på 7,04 kilo 

Uusia ennätyskaloja ovat nieriä 7,04 kg, seipi 0,21 kg, sorva 1,244 kg ja piikkisimppu 16,0 cm.

Rekordfisknämnden har det senaste året godkänt fyra nya finska rekord. De nya rekordfiskarna är röding 7,04 kilo, stäm 0,21 kilo, sarv 1,244 kilo och oxsimpa 16,0 centimeter.

Vid rekordfisknämndens möten i september och februari godkändes fyra nya finska rekordfiskar.

Rödingen är en obekant fisk för de som fiskar i södra delen av landet, men är en vanlig fisk i Lapplands fjällsjöar och bäckar. Den röding som fastnade i ett nät i Kilpisjärvi i Enontekis var ändå en storleksklass större än normalt. Fisken vägde hela 7,04 kilo och var 89 centimeter lång. Rödingen är världens nordligaste insjöfisk. 

I Kymmene älv i Kotka nappade en 0,21 kilos och 30 centimeter lång stäm på ett bottenmetespö riggat med en mask. Stämmen som är en slank mörtfisk som trivs i strömmande vatten. 

På Åland fick man i augusti ifjol en sarv som vägde 1,244 kilo och var 42 centimeter lång. Också sarven är en mörtfisk. 

Forskarna Jouni Kervinen och Lauri Happo från Kala- ja vesitutkimus Oy fick i provfångst utanför Helsingfors en stor oxsimpa. Noggrannare mätning visade att fisken var hela 16 centimeter lång, vilket är nytt finskt rekord. 

Var noggrann med vägningen

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord över 20 år. På listan finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många svårslagna resultat på listan. Förutom de rekordfiskar som godkänns behandlar nämnden årligen anmälningar om många andra stora fiskar, som dock inte lyckas slå rekord eller av andra orsaker kan godkännas.

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk.

Alla uppgifter som anmälts till rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar.

Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:

Informatör Tapio Gustafsson

Centralförbundet för Fiskerihushållning

tel. 044 4931 457

Informatör Jaana Vetikko

Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation

tel. 050 525 7806

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Fiskeribiolog Kari Nyberg fungerar som rekordfisknämndens ordförande.