ARTIKKELI

Laxfiskarnas höstfredning börjar

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa

Laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar börjar onsdagen 1 september och fortsätter fram till sista november. Med fredningen tryggar man de höstlekande laxfiskarnas fortplantning.

Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna alla fiskare om att laxfiskarnas höstfredning i älvar, åar och bäckar är i kraft 1.9–30.11. Fredningen gäller öring, lax, sik och röding. Undantaget är insjölaxen, vars fredningstid började redan den 1.8. Siken är fredad i å, älv och bäck som mynnar i havet och rödingens fredning gäller Vuoksen vattendrag.

Med fredningen tryggar man de höstlekande laxfiskarnas fortplantning. Laxfiskarna vandrar om hösten upp i älvar, åar och bäckar för att leka. Under senaste år har man gjort stora satsningar på att restaurera lämpliga lekområden runt om i Finland, med goda resultat.

– Förutom att låta bli att fiska är det även skäl att låta bli att vada vid lekplatserna. På så sätt skadas och förstörs inte de den befruktade rommen som laxhonorna redan kan ha lagt i gruset, säger informatör Tapio Gustafsson på Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Därtill påminner Centralförbundet för Fiskerihushållning om att nätfiske är förbjudet i vattendrag för vandringsfisk under tiden 15.8–30.11. I havet närmare än 1 km från mynningen till vattendrag med vandringsfisk är nätfiske förbjudet under tiden 15.8–31.10.

Noggrannare information om fiskarnas fredningstider.

Noggrannare information om fiskebegränsningar.

Tilläggsinformation om laxfiskarnas fredning:
Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel 044 4931 457