ARTIKKELI

Vi söker Finlands bästa delägarlag!

Vi söker Finlands bästa delägarlag

Det finns över 20 000 samfällda vattenområden i Finland och de förvaltas av delägarlag. Nu efterlyser Centralförbundet för Fiskerihushållning Finlands bästa delägarlag 2021. 

Känner du ett delägarlag som är aktivt, positivt eller på annat sätt står ut ur mängden? Har delägarlaget gjort ett digikliv och finns delägarlaget på sociala media? Är det lätt att köpa fisketillstånd till delägarlagets vatten? Berätta åt oss vilket som är Finlands bästa delägarlag!

I tävlingen ges delägarlaget poäng för mångsidig och målmedveten fiskevård, för tryggandet av vandringsfiskarnas gång, för fiskeövervakning och aktiva delägare samt olika åtgärder som resulterar i bättre samarbete och måhända sammanslagningar till enhetligare vattenområden.

Anmäl din kandidat med i tävlingen senast den 30.9.2021. Skicka förslaget per e-post till kalastus@ahven.net och förse meddelandet med rubriken ”Finlands bästa delägarlag”. Centralförbundet kommer i november att prisbelöna de tre bästa delägarlagen och ett av dem koras till Finlands bästa. Närmare upplysningar om tävlingen och tävlingsreglerna finns på tävlingens nätsida.