Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Barn får bekanta sig med fiske på nationella fiskedagen – men på färre orter än vanligt

Den nationella fiskedagen hålls i år undantagsvis onsdagen den 26 augusti. Coronaviruset flyttade dagen från maj till augusti och har lett till många avbokningar. Trots det kommer tusentals barn att under dagen få bekanta sig med fiske, många för första gången i sitt liv.

Av den nationella fiskedagens evenemang hålls i år bara en tredjedel. Beroende på ort får barnen meta, bekanta sig med olika fiskemetoder, artbestämma fisk och lära sig om fiskhantering och fisk som mat.

– Det mest efterlängtade programnumret är ändå då barnen själv får fiska. I synnerhet för många stadsbarn är det här första gången de håller i ett fiskespö, konstaterar Tapio Gustafsson från Centralförbundet från Fiskerihushållning som koordinerar den nationella fiskedagen. De skolor som inte har möjligt att ta barnen ut och fiska kan bekanta sig med fiske på Centralförbundets hemsidor. Under våren och sommaren har vi utökat vårt undervisningsmaterial och vi har nu fiskerelaterade uppgifter för både låg- och högstadieelever på våra hemsidor, fortsätter Gustafsson. På sidan finns allt från fiskfrågetävlingar till on-line fiskmemory.

Media är välkommen och följa med den Nationella Fiskedagens glada fiskeupplevelser. Alla fiskedagens evenemang finns här.

För nationella fiskedagens arrangemang svarar Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina medlemsförbund och samarbetsparter. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar dagen ur fiskevårdsavgiftsmedlen.

Tilläggsuppgifter om den Nationella fiskedagen:
Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. (09) 6844 5914