ARTIKKELI

Kräftsäsongen börjar i juli

Kräftfiske och kräftskivor hör till många finländares sommar. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till sista oktober. Då kräftfisketillstånden är i skick och redskapen märkta samt desinficerade kan man njuta fullt ut av kräftfisket.

Kräftfiske är en spännande hobby. Som fångst kan man få inhemsk flodkräfta eller från Nordamerika härstammande signalkräfta. Förra sommaren var idealisk för kräftans tillväxt och med den tidiga sommaren i år blev vattnen snabbt varma. Det här bådar gott för en lyckad inledning på kräftsäsongen och man spår något rikligare fångster än medeltalet.

Bekämpa kräftpesten!

Flodkräftan klassificerades i mars som starkt hotad. Det största hotet mot flodkräftan är spridningen av kräftpest. För att förhindra kräftpesten från att spridas måste man alltid komma ihåg att desinficera, torka eller frysa ner kräftfiskeredskapen innan man flyttar dem från en del av ett vattenområde till ett annat, eller mellan sjöar. Kräftor får endast sumpas i den del av vattnet där de fångats. Betesfisken ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner före användning.

Ansvarsfulla kräftskivor

Lägg kräftorna i vatten som redan kokar och koka endast mindre partier åt gången. Håll koll på det aktuella coronaläget då det blir dags för fest och följ myndigheternas rådande anvisningar. WWF har listat flodkräftan som gul i sin fiskguide.

Tillstånd behövs för kräftfiske

För kräftfiske behövs alltid vattenägarens tillstånd och 18–64-åringar ska dessutom ha betalat fiskevårdsavgiften. Mjärdarna ska märkas med flöten som når minst 5 centimeter över vattenytan. Därtill ska de förses med kräftfiskarens namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke, om vattenområdets ägare förutsätter ett sådant.

Läs Kräfta broschyren här.

Tilläggsuppgifter:

Kräftforskare (FD, docent, Japo Jussila, Östra Finlands Universitet, tel. 040 5428 982

Fsikeriexpert, Janne Rautanen, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, tel. 0400 946 968

Iktyonom Niina Koivunen, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 09 6844 5926

Ledande fiskeriexpert, Jorma Kirjavainen, Närings-, trafik-, och miljöcentralen, Insjö-Finlands fiskeritjänster, tel. 02950 25059 (anträffbar fr.o.m. den 20.7)

Forskare (FM), Esa Erkamo, Naturresursinstitutet, tel. 02953 27425