Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Goda betyg för fiskeövervakningen – och de flesta önskar mer övervakning

Enligt en enkät som Centralförbundet för Fiskerihushållning lät göra ifjol är fiskeövervakningen i Finland högklassig. Tillfrågade fiskare gav fiskeövervakarna ett medeltal på över åtta för övervakningssituationerna. Huvudansvaret för fiskeövervakningen i Finland ligger på fiskeövervakare befullmäktigade av fiskeriområden och delägarlag.

Centralförbundet för Fiskerihushållning samlade i slutet av 2019 in kundrespons om fiskeövervakarna. Sammanlagt 100 fiskare svarade på enkäten. I tvåtredjedelar av fallen hade fiskeövervakaren varit befullmäktigad av ett delägarlag eller fiskeområde (numera fiskeriområde). Därtill hade fiskarna träffat Forststyrelsens jakt- och viltövervakare, poliser och sjöbevakningen ute på fiskeövervakningsuppdrag.

Fiskeövervakning är ett kundbetjäningsjobb och det är viktigt att bemöta fiskare som är ute och njuter av sin naturhobby vänligt och sakkunnigt. Enligt enkäten är fiskarna på alla sätt och viss nöjda med övervakningen. Fiskeövervakarna fick vitsordet 8,7 för sin vänlighet och 8,2 för sin sakkunnighet.

– Ett medeltal över åtta vittnar om att vi har en högklassig fiskeövervakning, konstaterar förbundschef Risto Vesa från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Många som svarade på enkäten hade inte mött en fiskeövervakare år 2018 och inte heller tidigare. I den fria responsen önskades mer fiskeövervakning.

Cirka 2800 aktiva fiskeövervakare i Finland

Centralförbundet för Fiskerihushållning har under nästan tio år aktivt utbildat fiskeövervakare. Efter utbildningen har de flesta avlagt fiskeövervakningsprov vid NTM-centralen. Hittills har 3561 personer avlagt fiskeövervakningsprovet med godkänt resultat.

– Tyvärr börjar inte alla som har avlagt provet övervaka, berättar Vesa. Enligt en tre år gammal undersökning var 79 % av de som avlagt provet aktiva fiskeövervakare. Det betyder att vi för tillfället har cirka 2 800 aktiva övervakare på våra fiskevatten.

Trots vårens coronasituation har utbildningen av fiskeövervakare fortsatt. För första gången har Centralförbundet för Fiskerihushållning utbildat fiskeövervakare som ska avlägga fiskeövervakarprov på distans. I den finska fiskeövervakningskursen i Helsingfors deltog 60 personer och den svenska kursen i Vasa lockade 10 personer.

Redan mycket fiskeövervakning i år

I Birkaland inledde fiskerihushållningscentralens fiskeövervakare övervakningen i maj. I Sibbo i Nyland har fiskeövervakarna övervakat tillsammans med Helsingfors båtpolis och i Södra Saimen har fiskeövervakarna samarbetat med Forststyrelsen för en intensifierad fiskeövervakning. För fiskeövervakningen är den här typens myndighetssamarbete mycket viktigt, avslutar Vesa.

Tilläggsuppgifter ges av:
Förbundschef Risto Vesa, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 0400 507 832
På svenska: Fiskeribiolog Malin Lönnroth, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. 040 596 0808

De lokala fiskeövervakarnas kontaktuppgifter kan bes direkt från de regionala fiskarförbunden och fiskerihushållningscentralerna.