ARTIKKELI

1,42 kilos mört slog nytt finskt rekord

Ennätyskalat 2020

Rekordfisknämnden har godkänt två nya finska rekordfiskar, mört 1,42 kg och sandstubb 7,9 cm.

Rekordfisknämnden har upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord i 20 år. På listan finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter. Att få en rekordfisk är inte det lättaste för det finns redan många hårda resultat på listan. Förutom de godkända rekordfiskarna behandlade nämnden många andra stora fiskar, men dessa lyckades inte slå de gamla rekorden.

Den skadliga främmande arten solabborre godkändes inte

Rekordfisknämnden fick också in en anmälan om solabborre, en fiskart som påträffas i Åbotrakten efter att den olovligt har släppts ut där. Solabborren är inom hela EU listad som en skadlig främmande art som inte får släppas ut i naturen. Nämnden beslöt att inte behandla anmälningen, för man vill inte på något sätt uppmuntra att denna skadliga främmande art sprider sig i Finland.

Var noggrann med vägningen

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte gjorts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste matbutik och be att få väga den på någon av vågarna där. Samtidigt kan man be butiksbiträdet fungera som vittne. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte för att väga en rekordfisk.

Rekordfiskregistret, anmälningsblanketter och anvisningar för att anmäla rekordfiskar finns på adressen https://ahven.net/sv/fiske/rekordfiskar/

Tilläggsuppgifter om Finlands rekordfiskar och rekordfiskregistret:

Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. (09) 6844 5914

<><               <><               <><

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet, Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Fiskeribiolog Kari Nyberg fungerar som rekordfisknämndens ordförande.