Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Ät strömming! – Helsingfors strömmingsmarknad börjar på söndag

Strömmingen utgör nästan två tredjedelar av Finlands fiskfångst och tillsammans med vassbuken utgör strömmingen 95 % av Finlands havsfångster. Strömming och vassbuk är klimatvänlig närmat som på strömmingsmarknaden säljs direkt från fiskare till konsument.

Fiskarnas båtar och försäljningsstånd fyller igen Helsingfors salutorg. Strömmingsmarknaden, som ordnats sedan år 1743, inleds på söndag morgon den 6.10 och avslutas därpå följande lördag, den 12.10. Till marknaden har 32 fiskare anmält sig. Under öppningsdagen koras vinnarna i tävlingen Årets kryddfisk och Årets strömmingsöverraskning.

Ren miljögärning

Inhemsk fisk är ett klimatvänligt och hälsosamt alternativ. Fiskens koldioxidavtryck är mindre än köttets och att äta naturfisk är en miljögärning också ur vattenkvalitetssynvinkel, för fisket tar upp kväve och fosfor ur vattnet. I synnerhet närfiskad mindre fisk, så som strömming och vassbuk, har en verkligt liten miljöpåverkan.

Konsumtionen av strömming har ändå minskat kraftigt i Finland. I början på 1980-talet åt finländarna ännu 30 miljoner kilo strömming per år. Den nuvarande konsumtionen är bara en tiondel av det, 3,5–4 miljoner kilo. Det är nu dags att bryta den negativa trenden och börjar använda mer hälsosam närfisk, uppmanar man från Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Bekanta dig med Östersjöfiskar

Centralförbundet för Fiskerihushållning är med på marknaden. Vid Lybeckskajen kan man bland annat bekanta sig med inhemska fiskar i akvarium och få svar på frågor om fiskar och fiske.

Hela Strömmingsmarknadens program hittar du på nätet på https://stadinsilakkamarkkinat.fi/se

Mer om strömming:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, tel. (09) 6844 5922 samt under marknaden kl. 9-19 tel. 044 7833 852
Centralförbundet för Fiskerihushållnings strömmingsbroschyr