ARTIKKELI

Gör klimatet en tjänst – ät inhemsk fisk

Klimatpanelen IPCC:s rapport som publicerades på torsdagen lyfte fram många förslag på hur man borde effektivera bekämpandet av klimatförändringen. Ett lätt sätt för enskilda medborgare att delta i klimattalkot är att öka den inhemska fiskens andel på tallriken.

IPCC:s specialrapport om markanvändning gavs igår ut i Helsingfors. För att nå klimatmålen behöver man enligt rapporten göra betydande förändringar i markanvändning, matproduktion och konsumtionsvanor. Den enskilda individens påverkningsmöjligheter på jordbruksstöd och odlingstekniker är liten. Däremot gör vi dagliga val om vad vi lägger på tallriken som påverkar klimatet. Vid publiceringstillfället för rapporten lyftes behovet av att ända våra matvanor fram flera gånger. Vi borde äta mindre kött och mer grönsaker.

Centralförbundet för Fiskerihushållning vill tydligare lyfta fram den inhemska fisken som ett klimatvänligt och hälsosamt alternativ. Koldioxidavtrycket för odlad inhemsk regnbåge (3 kg CO2 ekv/kg) är mindre än för gris- eller nötkött. Koldioxidavtrycket för vild fisk (1,5 kg CO2 ekv/kg) är ännu mindre, då det inte behövs foder. Att äta vild fick och fisk som odlats med östersjöfoder är en miljögärning också ur vattenkvalitetssynvinkel, för fisket tar upp näringsämnen. I synnerhet närfiskad mindre fisk, så som strömming och siklöja, har en verkligt liten miljöpåverkan.

För tillfället äter vi finländare betydligt mer importerad än inhemsk fisk, men det finns alla möjligheter att öka andelen inhemsk vild och odlad fisk på våra tallrikar, samt öka fiskkonsumtionen överhuvudtaget.

Tilläggsuppgifter:
Verksamhetsledare Vesa Karttunen
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. 050 3850 875