Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Kräftfiskesäsongen inleds om två veckor – förhindra spridningen av kräftpest!

Förhindra spridning av kräftpest

Kräftfiske och kräftskivor hör till många finländares sommar. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till sista oktober. Då kräftfisketillstånden är i skick och redskapen märkta samt desinficerade kan man njuta fullt ut av kräftfisket.

Kräftfiske är en spännande hobby. Som fångst kan man få inhemsk flodkräfta eller från Nordamerika härstammande signalkräfta. För kräftfiske behövs alltid vattenägarens tillstånd och 18–64-åringar ska dessutom ha betalat fiskevårdsavgiften. Mjärdarna ska märkas med flöten som når minst 5 centimeter över vattenytan. Därtill ska de förses med kräftfiskarens namn och kontaktuppgifter samt redskapsmärke, om vattenområdets ägare förutsätter ett sådant.

Bekämpa kräftpesten!

Flodkräftan klassificerades i mars som starkt hotad och arten har getts ett skyddsvärde. Det största hotet mod flodkräftan är spridningen av kräftpest. För att förhindra kräftpesten från att spridas måste man alltid komma ihåg att desinficera, torka eller frysa ner kräftfiskeredskapen innan man flyttar dem från en del av ett vattenområde till ett annat, eller mellan sjöar. Kräftor får endast sumpas i den del av vattnet där de fångats. Betesfisken ska alltid komma från det vattenområde i vilket man fiskar kräftorna. Fisk från andra vatten måste frysas ner före användning.

Kräftfisket övervakas intensifierat

Fisket och kräftfisket övervakas intensifierat i år, som en del av en fiskeövervakningskampanj som genomförs av Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess medlemsförbund och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Man får inte fiska kräftor före kräftsäsongen börjar. Får man en kräfta under fredningstid ska man omedelbart släppa den tillbaka. För olaglig fångst av flodkräfta kan kräftfiskaren bli skyldig att ersätta flodkräftans skyddsvärde som är 50 euro per kräfta.

Tilläggsuppgifter:
Iktyonom Niina Tuuri, tel. 09 6844 5926