Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fisketillstånden och märkningen av fiskeredskap i skick, så att inte fiskeövervakaren överraskar

Det är högsäsong för sommarlovsfirandet och vad är trevligare än att koppla av med fiske. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill påminna fiskarna om att fisketillstånden måste vara i skick innan man beger sig ut på vattnen. Om man fiskar med bragder, så som nät, ska man komma ihåg att märka dem tillräckligt synligt.

På områden med sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med en 20 cm hög och bred flagga på en stång som når 1,2 meter över vattenytan. Om man fiskar med ytnät (närmare än 1,5 meter från ytan) ska stången förses med två flaggor.

Om fiskeredskapen inte stör sjötrafiken kan de märkas ut med flöten som når 15 cm över vattenytan. Redskapen ska förses med fiskarens namn- och kontaktuppgifter samt märke som anger fiskerätt.

”Det finns fortfarande brister i hur fiskarna märker sina redskap” säger Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning. ”Märkningen är framförallt en fråga om säkerhet. Ett redskap som syns dåligt kan i värsta fall förorsaka farosituationer för båtförare. Om en fiskeövervakare påträffar ett bristfälligt märkt redskap, kan det omhändertas.”

Fisketillstånden i skick!

Alla 18–64 åringar behöver fisketillstånd för allt annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla. Med fiskevårdsavgiften får man fiska med ett spö så gott som i hela landet. För fiske med fler än ett spö, fiske med bragder eller för kräftfiske måste man förutom fiskevårdsavgift också ha fisketillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften kan köpas på nätet på Eräluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, vid Forststyrelsens naturum eller från R-kiosken.

Fisketillstånd och kvitto över betald fiskevårdsavgift ska alltid medhållas vid fiske och visas upp om fiskeövervakaren, polisen, Forststyrelsens vilt- och fiskeövervakare eller Gränsbevakningsväsendets tjänsteman ber om det. Fisket övervakas intensifierat i år, som en del av en fiskeövervakningskampanj som genomförs av Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess medlemsförbund och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Tilläggsuppgifter:

Broschyren märk dina redskap rätt 

Centralförbundet för Fiskerihushållning är med på OKRA lantbruksutställningen i Oripää 3–6.7. Kom och fråga om märkning av redskap samt fiskeövervakning! Vi finns i F-hallen, avdelning 242.

Fiskeribiolog Malin Lönnroth. tel. (09) 6844 5922