Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeövervakningen effektiveras – utrotningshotade fiskar i fokus

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar med fiskevårdsavgiftsmedel en effektiverad fiskeövervakningskampanj under år 2019. I fokus för övervakningen står fisket efter utrotningshotade fiskar. Övervakningsprojektet koordineras av Centralförbundet för Fiskerihushållning och förbundets regionala medlemsförbund står för den praktiska fiskeövervakningen.

Fiskeövervakningens uppgift är att övervaka att lagar och bestämmelser om fiske efterföljs och att fiskarna har sina fisketillstånd i skick. Övervakningen gäller såväl fångstmått, fredningstider och -områden, som regler kring hurdana fiskeredskap som får användas.

De skyddsvärden för utrotningshotade fiskar som fastställdes i maj signalerar om att man i skyddet av utrotningshotade fiskar inte har råd att förspilla tid. En effektiv fiskeövervakning är en förutsättning för att skyddet av utrotningshotade fiskar inte förblir tomt prat. För fiskebrott- och förseelser som gäller utrotningshotade fiskar kan man numera hamna att ersätta fiskens skyddsvärde till staten. Skyddsvärdena varierar beroende på art mellan 50 euro och 7 510 euro. En effektiv fiskeövervakning är också en förutsättning för att de omfattande fiskeriekonomiska restaureringar av strömvatten som för tillfället görs kan lyckas.

Tilläggsinformation

Centralförbundet för Fiskerihushållning, verksamhetsledare Vesa Karttunen, tfn. 050 3850 875

Södra Finlands Havsfiskarförbund, verksamhetsledare Teemu Tast, tfn. 0500 253 261

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, verksamhetsledare Petri Rannikko, tfn. 050 3663 950