Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Barn får bekanta sig med fiske på Nationella fiskedagen

Nationella fiskedagen

Den Nationella fiskedagen går av stapeln den 15 maj. Tusentals barn kommer ta sig till fiskevatten runt om i Finland. Bland barnen finns erfarna fiskare, men för största delen är det här deras första fiskeupplevelse.

Det ordnas över 50 evenemang runt om i Finland. Beroende på ort får barnen meta, bekanta sig med olika fiskemetoder, artbestämma fisk och lära sig om fiskhantering och fisk som mat.

Det mest efterlängtade programnumret är ändå då barnen själv får fiska. För många barn är det här första gången de håller i ett fiskespö, konstaterar Tapio Gustafsson från Centralförbundet från Fiskerihushållning som koordinerar evenemanget.

Media är välkommen och följa med den Nationella Fiskedagens glada fiskeupplevelser. Alla fiskedagens evenemang finns samlade på adressen: https://ahven.net/sv/fiske/nationella-fiskedagen/

För nationella fiskedagens arrangemang svarar Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina medlemsförbund och samarbetsparter. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar dagen ur fiskevårdsavgiftsmedlen.

Tilläggsuppgifter om den Nationella fiskedagen:

Informatör Tapio Gustafsson

Centralförbundet för Fiskerihushållning

tel (09) 6844 5914