Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Tjuvfiske kan ge nota på 7000 euro

Insjölax

Den ändring av lagen om fiske som Centralförbundet för Fiskerihushållning med medlemsföreningar i flera år har lobbat för blir nu verklighet. I fortsättningen måste tjuvfiskare som tar utrotningshotade fiskarter till fångst betala kännbara ersättningar.

Riksdagen godkände idag en ändring av lagen om fiske som betyder att den som fångar en utrotningshotad fisk måste ersätta staten fiskens värde. Samhället satsar stora summor på återupplivandet och skyddet av hotade fiskbestånd. Räknat från de här kostnaderna kan priset på en insjölaxhona vara över 7000 euro.

Fiskeövervakarna har länge varit frustrerade över att de som blivit fast för tjuvfiske av utrotningshotade arter, som till exempel Saimens insjölax, hittills har klarat sig nästan utan straff. ”Det här är en väldigt bra sak för vårt arbete med att rädda den extremt utrotningshotade insjölaxen i Saimen” konstaterar Päivi Kiiskinen från Norra Karelens Fiskerihushållningscentral. Enlig den nya hotbedömningen som publicerades förra veckan är många av våra vandringsfiskarter fortfarande akut eller starkt hotade.

Fridlysta djur och vilt har länge haft riktprislistor som tillämpas vid naturvårds- och jaktbrott. Fiskarna har hittills saknat riktgivande värden. De utrotningshotade fiskbestånden är utsatta för avsiktligt, ibland omfattande tjuvfiske, för vilket straffpraxis har varit klart bristfällig. Då det stiftas om riktgivande värden, blir det lättare för rättsväsendet att döma ut straff, säger jurist Jenny Fredrikson vid Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Mera information

Jurist Jenny Fredrikson
tfn. (09) 6844 5918
Centralförbundet för Fiskerihushållning

Bild: Värdet på en hona av den extremt utrotningshotade insjölaxen i Saimen har uppskattats vara över 7000 euro. Bild Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning.