Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Sju nya rekordfiskar

Rekordfiskarna 2019

Rekordfisknämnden godkände ifjol sju nya rekord. På rekordfisknämndens lista över finska rekord från 2000-talet finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter.

De nya rekordfiskarna är lake 8,05 kg, ruda 2,99 kg, sutare 4,07 kg och av ikraftvarande rekord tangeras braxens rekord på 7,45 kg. För små, under hundra gram vägande arter är de nya rekorden groplöja 9,1 cm och sandstubb 7,1 cm. Bäckspiggens rekord på 5,8 cm tangeras.

Peledsik saknas från listan

Rekordfisknämnden har nu upprätthållit listan över 2000-talets finska rekord i nästan 20 år. Att få en rekordfisk är utmanande, för det finns redan många hårda resultat på listan. Nämnden saknar dock fortfarande en anmälan om peledsik. Det har aldrig inkommit en enda anmälan om arten. Peledsiken har en anmälningsgräns på 0,4 kg.

Var noggrann med vägningen

Då man får en rekordfisk måste man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts i nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är det vägningen som inte skötts enligt anvisningarna. Det bästa är att föra fisken till närmaste butik och väga den på fruktavdelningens våg. Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen godkänns inte.

Alla uppgifter som anmäls till rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret.

Tilläggsuppgifter om rekordfiskar och rekordfisknämnden:

Informatör Jaana Vetikko
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
tel. 050 525 7806

Informatör Tapio Gustafsson
Centralförbundet för Fiskerihushållning
tel. (09) 6844 5914

Finlands rekordfiskregister är resultatet av ett brett samarbete. Med i nämnden finns följande instanser: Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, Finlands Yrkesfiskarförbund, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Naturhistoriska centralmuseet Finlands miljöcentral, tidningen Erä, tidningen Metsästys ja Kalastus samt Helsingin Sanomat. Forskare Kari Nyberg från Helsingfors universitet är ordförande.