Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeriområdenas stämmor fem före färdiga – sist ute skärgårdens pärla Gullkrona

De nya fiskeriområdena har inlett sin verksamhet med att hålla sina första stämmor. Idag hålls de sista av NTM-centralerna sammankallade konstituerande stämmorna. Gullkrona fiskeriområde, som omfattar Pargas och Nagu, är det sista området att konstitueras.

Ett fiskeriområde utgörs av ett tillräckligt stort enhetligt område och då man definierat området har man beaktat fiskets ändamålsenlighet och vandringsfiskarnas livscykel. Baserat på lagen om fiske som trädde i kraft 2016 har fiskerimyndigheterna delat in Finland i 118 fiskeriområden. Mer information om fiskeriområdena och de första stämmorna finns på NTM-centralens nätsidor.

Konstitueringen av de nya fiskeriområdena har förutom några undantag förlöpt mycket bra och i god anda. Centralförbundet för Fiskerihushållning vill därför tacka NTM-centralerna som fungerat som sammankallare för ett välutfört jobb. Samarbetet mellan den regionala fiskerirådgivningen och NTM-centralerna har gått som på räls. Endast konstitueringen i Torneå-Muonionjoki och Ounasjoki fiskeriområden blev på hälft. I dessa områden inväntar man ändringar i lagen om fiske för att trygga representationsrätten för de lokala forsfastigheterna.

Gullkrona kallas ofta för skärgårdens pärla. Enligt legenden har Gullkrona fått sitt namn av att drottning Blanka på sin resa till Finland år 1348 blev så betagen av världens vackraste skärgård att hon offrade sin krona i fjärden.

Gullkrona fiskeriområdes första stämma hålls i Pargas stadshus onsdagen 27.2.2019 klockan 15.00.

Tilläggsuppgifter om Skärgårdshavet fiskerihushållning och Gullkrona fiskeriområde:

Fiskerichef Kari Ranta-aho
Egentliga-Finlands NTM-central
tel. 029 5022 650

Fiskerimästare Paavo Suominen
Egentliga-Finlands NTM-central
tel. 029 5022 672

Verksamhetsledare Kaj Mattsson
Åbolands Fiskarförbund
tel. 0400 573 474

Bild: Gullkrona området kallas ofta för världens vackraste skärgård. Foto: Kaj Mattsson.