Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Engelska ålar flygs till Finland imorgon

Centralförbundet för Fiskerihushållning importerar ål från England. I år utplanteras det 81 500 ålyngel i Finland. Med utsättningarna stöder man ålbeståndet i Finland.

Ålen (Anguilla anguilla) är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten. Ålbestånden i Europa har minskat kraftigt. I och med att ålbeståndet minskat kommer det inte längre lika mycket ål till finska vatten. Ålen kommer inte heller åt att stiga upp till sina födoområden i sjöarna i och med att vattendragen är uppdämda. Finland har liksom de övriga EU-länderna en ålförvaltningsplan. De utsättningar som nu görs stöder Finlands och Östersjöns ålbestånd.

I ett stort EU-projekt undersökte man för några år sedan ålarna vandring till Sargassohavet med hjälp av satellitmärkningar. Forskningen visade att utplanterade ålar hittar tillbaka till Sargassohavet lika bra som vild ål.

De finska ålarna är stora och feta

Ålen är en mycket anpassningsbar fisk vad kommer till dess livsmiljö och välgjorda utsättningar ger goda resultat. Årets ålar kommer från floden Severn i England och de har hållits i karantän i Sverige. De är cirka 10 cm långa och väger cirka 1 gram.

Ålen lever till och med 40 år i våra vatten, innan den blir könsmogen och inleder sin 6 000 km långa vandring till Sargassohavet. De finska ålarna är i europeisk jämförelse verkligt stora då de inleder sin långa vandring. De finska vandringsålarna väger 1,5–2 kilo medan motsvarande vikt för de västeuropeiska vandringsålarna endast är några hundra gram. En högre vikt är antagligen en fördel på den långa vandringen.

Ålarna anländer med flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygfält tisdagen den 21.8 klockan 15.50 med Finnairs flyg AY 954 från Köpenhamn. Det tar cirka en timme att checka ut dem, och efter det fortsätter ålarna omedelbart färden med bil till utsättningsvatten runt om i Finland.

Media är välkommen att följa med ålarnas färd från flygfältet till utsättningsställena. Mediarepresentanter som önskar komma till flygfältet ombeds anmäla sig till informatör Tapio Gustafsson (tapio.gustafsson@ahven.net eller tel. 044 2866 701).

Tilläggsinformation om ålimport och utsättningar från Centralförbundet för Fiskerihushållning:
fiskeribiolog Malin Lönnroth, tel. 040 596 0808
informatör Tapio Gustafsson tel. 044 2866 701

Regionala utsättningsmängder och kontaktpersoner: Nylands Fiskarförbund – 2500 st – Joan Granqvist tel. 040 354 2317
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen Liitto – 18000 st – Aki Laitila tel. 0400 460 879
Hämeen Kalatalouskeskus – 16500 st – Petri Mäkinen tel. 040 545 3063
Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus – 16500 st – Joonas Rajala tel. 045 171 5544
Södra Finlands Havsfiskarförbund – 7500 st –Teemu Tast tel. 0500 253 261
Varsinais-Suomen ELY-keskus Vaasa – 10000 st – Kyösti Nousiainen tel. 050 312 8611
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kouvola – 10500 st – Timo Koskenala tel. 040 717 1294