Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Högsäsong för fiskeövervakarna – fixa fisketillstånden i skick!

Det är skäl att komma ihåg att fixa fisketillstånden i skick påminner Centralförbundet för Fiskerihushållning. Med tillståndet i fickan kan man njuta av fisket och undvika att fastna i fiskeövervakarens garn.

Alla 18–64 åringar behöver fisketillstånd för allt annat fiske än mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla, påminner informatör Tapio Gustafsson på Centralförbundet för Fiskerihushållning. Med fiskevårdsavgiften får man fiska med ett spö så gott som i hela landet. För fiske med fler än ett spö, fiske med bragder så som nät och katsa eller kräftmjärdar måste man förutom fiskevårdsavgift också ha fisketillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland, i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk eller på fiskeförbudsområden utfärdade av NTM-centralen. Fiskeförbudsområdena hittas i nättjänstenKalastusrajoitus.fi.

Fiskevårdsavgiften kan köpas på nätet på Eraluvat.fi, via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, vid Forststyrelsens naturum eller från R-kiosken.

Fiskeövervakarna rör sig nu på vattnen

Fisketillstånd och kvitto över betald fiskevårdsavgift ska alltid medhållas vid fiske. Om man är befriad från fiskevårdsavgiften på grund av ålder, ska man ha med sig ett identitetsbevis.

Centralförbundet för Fiskerihushållning har utbildar över 3 300 fiskeövervakare som avlagt fiskeövervakningsprov vid NTM-centralen. Enligt förbundets informatör Tapio Gustafsson har fiskeområdena ökat på fiskeövervakningen och det kommer att synas på vattnen den här sommaren.

Fiskeövervakarna kontrollerar att fisketillstånden är i skick och fiskereglerna följs. Det är skäl att kolla upp eventuella fredningsområden och fångstmått innan man beger sig ut på fisketur. Fiskeövervakaren är även sommarfiskarens informationskälla, av vem man till exempel kan fråga tips om goda fiskeplatser.

Centralförbundet för Fiskerihushållning har tillsammans med Kalastajan Kanava tagit fram en tvådelad videoserie Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat, som berättar om fiskeövervakarens jobb och utbildning i Finland.

1: a avsnittet: https://youtu.be/BtpvL3Zf5ok

2: a avsnittet: https://youtu.be/aqGkHLdwPZA

Tilläggsinformation om fisketillstånd och fiskeövervakning:
Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. (09) 6844 5914
Förbundschef Risto Vesa, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. (09) 6844 5917