Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskare – Märk dina redskap rätt!

Sommarloven har börjat och många vill lägga ut en katsa eller nät vid stugan. Centralförbundet för Fiskerihushållning påminner om att redskapen ska märkas ut rätt och fisketillstånden ska vara i skick.

”Fiske med bragder kräver alltid tillstånd av vattenägaren”, påminner Risto Vesa vid Centralförbundet för Fiskerihushållning. Att hitta lokala vattenägares tillstånd underlättas av att man vet var man vill fiska. Många fiskeområden har information om fisketillstånd på sina hemsidor. Hjälp att hitta fisketillståndsförsäljare får man också från de lokala fiskarförbunden och fiskerihushållningscentralerna. Många städer och kommuner har också information om fiske på deras vatten på sina hemsidor.

Förutom tillstånd av vattenägaren måste 18–64-åriga fiskare också betala fiskevårdsavgift. Fiskevårdsavgiften kan köpas på nätet på Eraluvat.fi, eller via Forststyrelsens tjänstenummer 020 69 2424, vid Fortstyrelsens naturum eller från R-kiosken.

Fiskevårdsavgiften år 2018:

45 €/år
15 €/7 dygn
6 €/dygn

Märk dina redskap rätt

Redskapen ska märkas, så att de som rör sig på vattnen kan se dem. På områden med sjötrafik ska fiskeredskap märkas ut med en 20 cm hög och bred flagga på en stång som räcker 1,2 meter över vattenytan. Om man fiskar på andra än sjötrafikområden kan man använda ett flöte som når 15 cm över vattenytan. Märkningen fullbordas med kontaktuppgifter. Fiskarens namn och kontaktuppgifter samt det märke som anger fiskerätten ska fästas vid stången.

Enligt fiskeövervakarna har man gått framåt i fråga om att märka ut sina redskap på rätt sätt, men ännu finns det bragder som saknar åtminstone något av de märkningar som krävs. ”Av någon orsak verkar det mest utmanande vara att förse redskapen med kontaktuppgifter”, förvånar sig Risto Vesa från Centralförbundet för Fiskerihushållning över.

Fisket övervakas i sommar av Fortstyrelsen, polisen, gränsbevakningen och NTM-centralerna samt av fiskeövervakare som avlagt prov och befullmäktigats av fiskeområdena eller vattenägare.

Tilläggsuppgifter om hur fiskeredskap ska märkas ut och fiskeövervakning fås på Jakt- och Viltmässan i Riihimäki den 7–10.6.2018 från Centralförbundet för Fiskerihushållnings avdelning U 610 samt per telefon
Informatör Tapio Gustafsson, tel. (09) 6844 5914
Förbundschef Risto Vesa, tel. (09) 6844 5917