Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Barn får bekanta sig med fiske på Nationella fiskedagen

Nationella fiskedagen

Den Nationella fiskedagen går av stapeln den 16 maj. Tusentals barn kommer att få nya naturupplevelser vid fiskevattnen. Bland barnen finns de som är bekanta med fiske från tidigare, men även många som nu för första gången får prova på att fiska.

Det ordnas evenemang på nästan 60 orter runt om i Finland. Beroende på ort får barnen prova på att meta, bekanta sig med olika fiskemetoder, artbestämma fisk och lära sig om fiskhantering och fisk som mat.

Det allra viktigaste och mest efterlängtade programnumret är ändå då barnen själv får fiska. För många barn från städer är det här första gången de håller i ett fiskespö, konstaterar Tapio Gustafsson från Centralförbundet från Fiskerihushållning.

Media är välkommen och följa med den Nationella Fiskedagens glada fiskeupplevelser. Alla fiskedagens evenemang finns samlade på adressen: www.ahven.net/kalastuspaiva

För nationella fiskedagens arrangemang svarar Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina medlemsförbund och samarbetsparter. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar dagen ur fiskevårdsavgiftsmedlen.

Tilläggsuppgifter om den Nationella fiskedagen: 
Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel (09) 6844 5914