ARTIKKELI

Vem övervakar våra unika fiskevatten?

Finlands unika och i internationell jämförelse rika fiskevatten erbjuder exceptionellt goda möjligheter till fiske. Fisket övervakas av bland annat polisen, Forststyrelsen, gränsbevakningen och Tullen, men även av fiskeområdenas och delägarlagens fiskeövervakare. Många fiskare vet ändå så gott som ingenting om det arbete fiskeövervakarna gör och därför vill Centralförbundet för Fiskerihushållning och Kalastajan Kanava, så här inför fiskesäsongen, lyfta fram ämnet.

Att utveckla fiskeövervakningen var en av de viktigaste målsättningarna i den nya lagen om fiske som trädde i kraft år 2016. ” Fiskeövervakningen har utvecklats mångsidigt under de senaste två åren, och nu vill vi ge mer synlighet åt det arbete fiskeövervakarna gör”, säger Vesa Karttunen, verksamhetsledare vid Centralförbundet för Fiskerihushållning. ”Centralförbundet för Fiskerihushållning har utbildat över 3 300 fiskeövervakare som har genomgått NTM-centralens fiskeövervakningsprov med godkänt resultat”, fortsätter Vesa Karttunen. Fiskeområdena har ökat sina satsningar på fiskeövervakning och fiskeövervakningen har blivit allt mer professionell och synlig. Även staten har bidragit med medel för att utveckla och öka fiskeövervakningen.

Enligt Karttunen vill man framöver se fiskeövervakarna allt mer som rådgivare och beskyddare av fiskevattnen. Fiskeövervakarnas viktiga arbete lyfts fram i den tvådelade videoserien Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat (Övervakare av våra unika fiskevatten), som gjorts som ett samarbete mellan Centralförbundet för Fiskerihushållning och Kalastajan Kanava. ”I Finland har vi en unik natur och i internationell jämförelse har vi synnerligen mångsidiga fiskevatten och fina fiskemöjligheter. Genom att berätta om fiskeövervakningen vill vi göra fiskeövervakarnas arbete mer bekant, men även uppmuntra dem som har fiske som hobby att bli fiskeövervakare. Tillsammans ska vi sköta om våra unika fiskbestånd och mångformiga natur, så att de bevaras för även kommande generationer”, summerar verksamhetsledare Karttunen.

Tilläggsuppgifter om fiskeövervakning:
Centralförbundet för Fiskerihushållning, informatör Tapio Gustafsson, tel. (09) 6844 5914, tapio.gustafsson@ahven.net

Centralförbundet för Fiskerihushållning, www.ahven.net/fiskeovervakning
Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat – seriens första avsnitt: https://youtu.be/BtpvL3Zf5ok
Ainutlaatuisten kalavesiemme valvojat – Övervakare av våra unika fiskevatten -seriens trailer:https://m.youtube.com/watch?v=jz_XNDuPElk