Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Äntligen tejstefisk på rekordfisklistan

Rekordfisknämnden godkände fem nya rekord för senaste år. Glädjande är att man fick in tejstefisk som en helt ny art på rekordfisklistan. På rekordfisknämndens lista över finska rekord från 2000-talet finns nu 80 fiskarter och sex kräftarter.

De nya rekordfiskarna är atlantisk stör 7,55 kg, stäm 0,193 kg, faren 1,130 kg och av ikraftvarande rekord tangeras den svartmunnade smörbultens rekord på 0,242 kg. Av små, under hundra gram vägande fisk kommer tejstefisk in på rekordfisklistan med en längd på 18,6 cm.

Äntligen tejstefisk

Tejstefisken har saknats från rekordfiskregistret så länge som ett register har upprätthållits. Individen som man nu fått med på listan kom i samband med Kumo älvs vattenskyddsförenings miljöuppföljning. Tejstefisken simmande in i ett 12 mm coastal nät utanför Tahkoluoto i Björneborg. Pekka Westerling som fick fisken berättar att det var fråga om en unik händelse också för dem. De beslöt att anmäla fisken, då de lade märke till att fiskarten inte fanns med på rekordfisklistan.

All information som meddelas till nämnden förs in i rekordfiskregistret. Registret finns på adressen http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/ennatyskala. Anmälningsblanketter och anvisningar finns också på adressen: http://www.ahven.net/rekordfiskar

Tilläggsuppgifter om rekordfiskar och rekordfisknämnden:
Informatör Jaana Vetikko, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation, tel. 050 525 7806
Informatör Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning, tel. (09) 6844 5914