Rensa fisk rätt och slätt

0,00 (alv 0% 0,00)

Fisk är ett lättfördärvligt livsmedel. Av den här orsaken ska man fästa speciell uppmärksamhet vid hur man hanterar och förvarar fisken. Läs broschyren här!

Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Kategori: