Nejonöga

0,00 (alv 0% 0,00)

I Finland lever två arter av nejonögon: flodnejonöga och bäcknejonöga. Nejonögonens liv indelas i två faser: först ett flera år långt larvstadium där larverna lever nergrävda i bottendyn, efterföljt av en metamorfos till vuxna individer. Läs broschyren här.

Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Kategori: