Fiskerilagstiftningen 2021

15,00 (alv 0% 13,64)

Fiskerilagstiftningen 2021 innehåller de centralaste författningarna som berör fiskerihushållningen. Förutom lagen och förordningen om fiske innehåller boken bland annat lagen om samfälligheter, förvaltningslagen och utdrag ur bland annat vattenlagen, språklagen och strafflagen. Boken har dessutom kompletterats med förordningen om begränsningar av laxfisket samt förordningen om fiskarnas sanktionsvärden.
Boken fungerar som ett viktigt arbetsredskap för både delägarlag, fiskeområden och fiskeövervakare samt övriga som jobbar med fiskefrågor.