Bonga 30 fiskar

0,00 (alv 0% 0,00)

Fiskbongning går ut på att man ska försöka fånga så många olika arter som möjligt under en viss tid. Om du vill testa fiske på nytt sätt, välkommen med och bonga fisk! Läs broschyren här!

Kategori: