Search
Close this search box.

ARTIKKELI

Fiskeriområden på kartan -tjänsten står klar

Fiskeriområden på kartan bild från netsida.

Finland indelades i 118 fiskeriområden i början av år 2019. Den nya fiskeriområden på kartan -tjänsten hjälper dig att hitta fiskeriområdet verksamt i närheten av dig och bekanta dig närmare med fiskeriområdesverksamheten. Då du klickar på kartan öppnas information om fiskeriområdet samt en länk till fiskeriområdets egna nätsidor, där du kan hitta information om exempelvis fisketillstånd och områdets fiskbestånd. Efter att fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner står klara i slutet av det här året, kommer även de att finnas på fiskeriområdenas nätsidor.

Kartan finns på Centralförbundet för Fiskerihushållnings nätsidor.

Fiskeriområden på kartan -tjänsten har förverkligats som ett samprojekt mellan Centralförbundet för Fiskerihushållning och Sydöstra Finlands yrkeshögskola XAMK. Förutom karttjänsten har man i projektet skapat en modell för nätsidor i WordPress för fiskeriområdena och hjälpt dem att ta i bruk nätsidor. Den nya modellen har tagits i bruk av 30 fiskeriområden.

Projektet har fått bidrag ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel.