Lake

Laken (Lota lota) är en allmän fisk i hela Finland. Den mörkbrokiga och slingrande laken är en rätt så kännspak fisk med sin skäggtöm under hakan. Laken är en bottenlevande rovfisk och den enda torskfisken som lever i sötvatten. Vanligtvis blir laken kring 1 kilo tung, men de största fiskarna kan väga närmare 10 kilo! Längden ligger vanligtvis mellan 30-70 centimeter.

Lakens fortplantning och tillväxt

Laken gillar svala vatten och tillbringar sommaren i djupa svala vatten. På vintern flytttar laken till grundare vatten för att leka. Laken leker på  i januari-mars. Lekande lakar samlas i stora mängder på grunda grus- och stenbottnar. 

Lakfiske

Laken fiskas i januari-februari då den rör sig mot lekplatserna. Laken äts inte just alls på sommaren, även om den då är i bättre kondition än på vintern och har ett bättre näringsvärde. 

Pimpelfiske efter lake är populärt, men man kan också fiska lake med nät och katsa. I det kommerisella fisket använder man sig också av ryssjor i lakfisket. 

Tips för att hantera lake

Lakens skinn är segt, halt och täckt av slem. Laken kan flås eller så kan man skrapa bort ytslemmet. Vilken metod man använder är smaksak. När man flår laken går smakerna som finns i skinnet förlorade. En flådd fisk faller lättare sönder när den är färdig tillagad. Bortskrapningen av ytslemmet sker lättast med en kniv. Slemmet lossnar lättare om fisken gnids in med salt eller fuktas med ättikslösning. Om laken genast skall tillredas kan man blöta eller skölja den under varmt vatten, varvid slemmet lossnar lättare.

Lakens utbredning

LAken förekommer i hela Finland. För att trivas behöver laken djupt, kallt och syrerikt vatten. 

Laken som matfisk

Laken är midvinterns stora delikatess. I början av året fylls tidningarnas matspalter av recept på laksoppa och blinier med lakrom. Även lakens lever är enligt många en delikatess. 

Laken har få ben, köttet är lättsmält och gott. Låt dig väl smakas!

Made

Finlands rekordlake fiskades i Iisalmi med nät  år 2018. Laken vägde 8,05 kilo! Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida.

Fiskesätt lämpade för lakfiske: pimpelfiske, fiske med bragder så som nät, katsa och ryssjor