Search
Close this search box.

Gös

Gösen (Sander lucioperca) är Nylands landskapsfisk. Gösen känns lätt igen som en sann rovfisk. Gösens gap är stort, och mungiporna sträcker sig bakom ögonen. I munnen finns förutom små vassa tänder också två större huggtänder i främre delen av både den övre och nedre käken. Det latinska artnamnet lucioperca, det vill säga gäddabborre, beskriver väl gösens utseende. Vanligtvis väger gösen cika 1 kilo, men de största gösarna kan bli upp till 10 kilo. Gösens allmänna fångstmått är 42 centimeter. 

Gösen trivs i varma vatten och ställer stora krav på sin omgivning. Gös påträffar man i varma, grumliga sjöar och havsvikar, mera sällan i kalla och klara vatten. 

Vanligtvis rör sig gösar i små stim eller ensamma. På våren och på försommaren uppehåller sig gösarna under dagtid på djupare vatten för att på kvällen stiga närmare ytan för att jaga efter föda. På hösten jagar gösarna nära ytan också på dagen. Gösen kan jaga sin föda i halvmörker tack vare sin goda syn. Bakom näthinnan i gösens öga finns en reflekterande hinna på samma sätt som katter har. Gösen simmar vanligtvis efter sitt byte då den inte likt gäddan kan göra snabba ruscher. Detta särdrag utnyttjar sig också gösfiskare av. Göshanarna vaktar rommen medan den utvecklas. Under denna tid anfaller hanarna glupskt spinnfiskarnas drag, och därför kan försommarens gösfångster bestå nästan enbart av hanar. 

Gösens fortplantning och tillväxt

Gösen har sin lektid i maj och juni. Den leker på grunt vatten, på 1-3 meters djup. Lekbottnen består av grus, sand eller lera och där får gärna finnas kvistar och ris som romkornen fäster sig på. En bra fiskevårdsmetod i gösvatten är att placera ut risvasar, exempelvis enbuskar, på lämpliga lekplatser.

Gösen förökar sig effektivt och en mellanstor göshona kan producera till och med 100 000-200 000 romkorn. Gösynglen, som kläcks efter några veckor, blir under sin första sommar vanligtvis 6-10 centimeter långa.

Gösfiske

Gösen är en eftertraktad bytesfisk längs kusten och i Insjöfinland. Göstrolling och jiggfiske efter gös har blivit populära fiskeformer bland fritidsfiskare.  En bra kväll då gösen tar på betet är det inte ovanligt att man kan få till och med tiotals fiskar som fångst. Gösen är en ekonomiskt mycket viktig art för insjöfisket. Kommersiellt fiskas gös främst med ryssjor och nät.  

Gösfångsterna har ökat stadigt under de senaste årtiondena. Det här beror främst på att fisket ökat, men även att bestånden vuxit som en följd av utplanteringar, näringsrikare vatten och varma somrar. År 2020 var fritidsfiskarnas gösfångst 2,7 miljoner kilo och det kommersiella fiskets fångst 1,1 miljoner kilo.  

Gösens allmänna fångstmått är 42 centimeter.  

Gös som matfisk

Gösen är en av våra bästa matfiskar. Gösens vita kött som innehåller få ben anses vara mycket gott. Liksom som hos övriga abborrfiskar är gösens ben lätta att ta bort antingen då maten tillreds eller i matbordet. Många anser att gösen är som bäst när den väger omkring ett till ett och ett halvt kilo. 

Gösens utbredning

Gösens är en europeisk fiskart som i Finland lever vid den yttersta gränsen av sitt utbredningsområde. Den nordliga gränsen för gösens utbredningsområde går i vårt land från Miekojärvi (just norr om Övertorneå) i väster till till sjön Onega på andra sidan vår östgräns. Forsarna i våra älvar och åar har hindrat gösens vandringar, varför gösen inte på naturlig väg kunnat sprida sig till alla sjöar i landet. Gös har därför planterats ut i många sådana sjöar där den tidigare inte funnits.  I kustområdena påträffar man gös främst i Finska Viken och i Skärgårdshavet. I Bottniska Viken förekommer gös lokalt på ett fåtal områden. På Åland finns gös främst i den inre skärgården.

Gös som matfisk

Gösen är en utmärkt matfisk och därför en eftertraktad bytesfisk. Vanligtvis brukar man filea gösen och steka gösfiléerna i stekpanna. Även ugnsgös, där man tillreder fisken hel, är en uppskattad maträtt.  

Kolla in viedon och lyssna på fiskmästare Kari Nybergs tips om hur det lönar sig att hantera gösen. Lär dig bland annat att filea benfria gösfiléer.  

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Finlands rekordgös fiskades med trollingspö i södra Tavastland år 2013. Gösen vägde 14,9 kilo! Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida.

Fiskesätt lämpade för abborrfiske: pimpelfiske, kastfiske (jiggning), trollingfiske,  redskapsfiske, saxkrok