Search
Close this search box.

Gädda

Hauki

Gäddan (Esox lucius) är lätt att känna igen. Dess kropp är långsmal och lite tillplattad från sidan och nosen är lång och platt. Gäddan är Ålands landskapsfisk. Gäddan kan bli upp till 2o kilo tung, men vanligtvis ligger vikten under 5 kilo. Längden varierar mellan 40-120 centimeter. 

Gäddan är en rovfisk vars föda normalt är andra fiskar och ibland äter den till och med andra gäddor. Gäddan är ganska vanlig hos oss både i insjöar och kustområden. De starkaste stammarna uppträder vanligtvis i näringsrika havsvikar och sjöar.

Gäddans fortplantning och tillväxt

Gäddan leker på våren, i södra Finland börjar leken redan i april medan den i norra Finland börjar först i månadsskiftet juni – juli. Leken sker vanligtvis i tät vegetation, på översvämmade stränder och i skärgården i tångvegetationen. 

Små gäddor behöver vanligtvis 5-10 viktenheter föda för att själv växa 1 viktenhet. Ju större gäddan växer, desto mera föda behövs för en viktökning. För stora gäddor kan viktförhållande vara till och med 30:1, vilket alltså betyder att gäddan för att växa ett kilo behöver 30 kilo mat! 

Gäddans tillväxt är ganska snabb under de första levnadsåren. En årsgammal gädda är hos oss 9-15 cm. På grund av att tillväxten är snabbast i 18-19 gradigt vatten, är tillväxtperioden längre och tillväxten snabbare i södra Finland än i norra.

Gäddfiske

Gäddan är populär bland fritidsfiskarna, även för de kommersiella fiskarna är gäddan en välkommen bytesfisk. Man fiskar vanligtvis gädda med nät, katsa och ryssjor och i fritidsfisket är det kastfiske och trollingfiske som gäller. Man kan även ljustra gädda, som är en lite mer exotisk form av fiske. År 2020 uppgick fritidsfiskarnas gäddfångster till 6,5 miljoner kilo och de kommersiella fiskarna fick cirka 0,3 miljoner kilo gädda till fångst. 

Gäddan har inget lagstadgat fångstmått, men det är bra att släppa tillbaka små gäddor för att växa till sig.  

Gädda som matfisk

Gäddan är en populär matfisk. Den har ett ljust kött som är rätt så milt i smaken. Stora gäddor kan vara aingen träiga i smaken, så de bästa matfiskarna är 1-3 kilos gäddor. 

Gäddan har en låg fetthalt,  endast 1,1 procent. Gäddans energiinnehåll är under hälften av den till feta fiskar tillhörande laxen. På grund av att gäddan har så låg fetthalt går den att spara fryst i hela 6 mån medan exempelvis fetare fiskar ändast håller cirka 3 månader, alltså halva tiden.

Gäddan är som känt en ganska benig fisk men när man lär sig känna benens platser och deras riktning kan fisken filéras och styckas så, att man inte skär av benen i onödan. Hela ben är lättare och mindre tidskrävande att avlägsna från en färsk fisk än en massa benstumpar, som uppstått vid felaktig behandling.

 

Gäddans utbredning

Gäddan är en vanlig fisk, den andra vanligaste efter abborren. Gäddan lever i sjöar, vattendrag och längs hela finska Östersjöfkusten. Endast uppe i Lapplands fjällsjöar finns det inga gäddor.  

Tillreda gädda

Gäddan är en utmärkt matfisk. Av gäddans ljusa kött kan man tillreda många slags fiskdelikatesser. Testa till exempel att tillreda gäddwallenberg eller nugettar! Även gäddpaté är värt att testa.  

Titta på videon och ta del av fiskmästare Kari Nybergs tips på hur du bäst kan hantera gädda.  

Med hjälp av videon lär du dig göra helt benfria gäddfileer och får även andra matnyttiga tips! 

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Finlands rekordabborre fiskades från sjön Oijärvi i Ijo år 2010. Gäddan vägde 18,8 kilo! Du hittar alla Finlands rekordfiskar på vår rekordfisksida

Fiskesätt lämpade för gäddfiske: pimpelfiske, kastfiske, flugfiske, redskapsfiske, saxkrok