Sedan början av 2019 har vi 118 fiskeriområden i Finland. Med hjälp av kartan nedan kan du bekanta dig med fiskeriområdena. Genom att klicka på kartan öppnas det valda fiskeriområdets information. Till vänster i kartan finns en fyrkant för val av bakgrundskarta.

Kartans tre olika bottenfärger illustrerar de tre fiskeriförvaltningsområdena, det vill säga Egentliga Finlands , Norra Savolax och Lapplands NTM-centralers verksamhetsområden.

Du hittar fiskeriområdena i alfabetisk ordning nedanför kartan. Genom att klicka på fiskeriområdets namn länkas du till fiskeriområdets nätsida, om en sådan finns.