Elektroniska uppgifter

Namnge fiskarterna genom att dra namnet till rätt plats

Hitta fiskarna som gömmer sig bland bokstäverna

Namnge fenorna genom att dra namnet till rätt plats

Namnge fiskens inre organ genom att dra namnet till rätt plats