Finlands bästa delägarlag


Kuivaniemi delägarlag från Ijo i norra Österbotten har utsetts till Finlands bästa delägarlag i en tävling anordnad av Centralförbundet för Fiskerihushållning hösten 2021. På delad andra plats kom Rasvanki-Virmasvesi delägarlag från norra Savolax och Judinsalo delägarlag från norra Päijänne. Sammanlagt 13 delägarlag från runt om i Finland deltog i tävlingen. Grattis till vinnarna, du kan läsa mer om dem i vår aktuellt -spalt.

Delägarlagen utvärderades från många vinklar. Nedan kan du läsa mer om tävlingsreglerna. Alla tre prisbelönta delägarlag kommer under 2022 att presenteras närmare i våra tidningar och Kuivanimei delägarlag är inbjuden till de nationella fiskeriområdesdagarna för att berätta mer om sin verksamhet.

Finlands bästa delägarlag – tävlingsregler

 1. Tävlingen arrangeras av Centralförbundet för Fiskerihushållning. Tävlingen är del att ett projekt, som delfinansieras av medel från Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter.
 2. Tävlingsbidragen lämnas in per e-post till adressen kalastus@ahven.net. E-posten ska innehålla namn- och kontaktuppgifter till den som gjort anmälningen samt delägarlagets som anmäls med. Om dessa inte uppgetts, kan vi inte behandla tävlingsbidraget. Förse e-postmeddelandet med rubriken ”Finlands bästa delägarlag” och skriv in de fritt formulerade motiveringar i meddelandefältet.
 3. Tävlingsbidrag som inkommit under tiden 15.3.2021 – 30.9.2021 deltar i tävlingen.
 4. En jury utsedd av Centralförbundet för Fiskerihushållning väljer i november 2021 ut de tre bästa delägarlagen och av dessa tre, en vinnare, det vill säga Finlands bästa delägarlag. Vinnarna kontaktas personligen.
 5. Tävlingsbidragen utvärderas enligt följande kriterier:
  • Ansvarsfull verksamhet. Delägarlagets fiskevård och fiskeövervakning är planmässig, delägarlaget samarbetar med olika instanser och sköter sin ekonomi.
  • Aktiv verksamhet. Delägarlaget sammankommer regelbundet, säljer fisketillstånd och ordnar evenemang, så som fisketävlingar.
  • Öppenhet i verksamheten.  Delägarlaget säljer fisketillstånd till utomstående och informerar om beslut och aktuella ärenden.
  • Lätt att kontakta. Delägarlaget gör årligen de lagstadgade anmälningarna till regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket samt fiskeriområdet. Kontaktuppgifter finns också på delägarlagets egna hemsidor eller Facebook-sidor.
  • Tilläggspoäng kan delas ut för bland annat nyttjande av elektroniska tjänster, så som försäljning av fiskelov på nätet, eller sammanslagningar eller annat gränsöverskridande samarbete.
  • Även specialiteter som en egen media- eller miljöansvarig kan ge extrapoäng.
 6. Juryns beslut kan inte överklagas.
 7. Priser. Juryn väljer ut de tre bästa delägarlagen och dessa presenteras under 2022 i tidningarna Suomen Kalastuslehti och Fiskeritidskrift för Finland, samt i ett pressmeddelande som skickas ut. Dessa tre delägarlag belönas med årsprenumerationer av tidningarna (endera Fiskeritidskrift eller Kalastuslehti) för tre personer/delägarlag, samt andra centralförbundets produktpriser. Tidningarna och produkterna skickas till de adresser som delägarlaget uppger. Två representanter från det delägarlag som koras till Finlands bästa delägarlag bjuds in till de landsomfattande fiskeriområdesdagarna 2022 för att presentera delägarlagets verksamhet.  Centralförbundet står för rese- och övernattningskostnaderna.
 8. I tävlingen kan utdelas specialutmärkelse för delägarlagsverksamhet eller handlingar utöver det ordinära.

Tävlingsbidragens kontaktuppgifter hanteras i enlighet med vår dataskyddsbeskrivning.