Visar alla 10 resultat

Broschyrer

Nejonöga

0,00 (alv 0% 0,00)

I Finland lever två arter av nejonögon: flodnejonöga och bäcknejonöga. Nejonögonens liv indelas i två faser: först ett flera år långt larvstadium där larverna lever nergrävda i bottendyn, efterföljt av en metamorfos till vuxna individer. Läs broschyren här.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Broschyrer

Siklöja

0,00 (alv 0% 0,00)

Siklöjan är en silverglänsande fisk som hör till laxfiskarna. Siklöjan är insjöfiskets viktigaste art. Läs broschyren här.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Broschyrer

Strömming

0,00 (alv 0% 0,00)

Strömmingen är den viktigaste fisken för det finska kommersiella fisket. Tillsammans med vassbuken utgör strömmingen 95 % av Finlands havsfångster. Läs broschyren här.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Broschyrer

Kräfta

0,00 (alv 0% 0,00)

I Finland förekommer den ursprungliga flodkräftan som är starkt hotad och signalkräftan, som hämtades från Nordamerika år 1967. Kräftorna liknar varandra, men det finns några särskiljande kännetecken.Läs broschyren här.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

Broschyrer

Ål

0,00 (alv 0% 0,00)

Ålen är en intressant art och vår hemlighetsfullaste fisk. Den är också akut hotad. Ålens livscykel börjar och slutar i Sargassohavet, över 6 000 kilometer från Finland.Läs broschyren här.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

0,00 (alv 0% 0,00)

Fisk är ett lättfördärvligt livsmedel. Av den här orsaken ska man fästa speciell uppmärksamhet vid hur man hanterar och förvarar fisken. Läs broschyren här!Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

0,00 (alv 0% 0,00)

I lagen om fiske –broschyren presenteras den nya lagens centrala målsättningar kortfattat, tillsammans med information on fisketillståndssystemet, fångstmått, fångstkvoter och fredningstider. Broschyren finns på svenska, finska och engelska.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.Läs broschyren på finska Lue broschyren på svenska Lue broschyren på engelska Lue broschyren på ryska 

Broschyrer

Bonga 30 fiskar

0,00 (alv 0% 0,00)

Fiskbongning går ut på att man ska försöka fånga så många olika arter som möjligt under en viss tid. Om du vill testa fiske på nytt sätt, välkommen med och bonga fisk! Läs broschyren här!

0,00 (alv 0% 0,00)

Det är obligatoriskt att tydligt märka ut stående och fasta fångstredskap så som nät, katsa, ryssja och långrev. Läs hur du märker dina redskap rätt i vår broschyr.Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.

0,00 (alv 0% 0,00)

Lär dej hur du kan bestämma fiskarnas ålder från årsringar som bildas i fiskarnas fjäll, ben och öronstenar. Läs broschyren här!Våra broschyrer är gratis då de beställs i mindre mängder, men vi fakturerar för postkostnaderna.